Rollemodeller på toppen

Direktionen i Frederikshavn Kommune tæller tre kvinder og kun to mænd. ’En rollemodel’ for lederstabene under.

Tema: Lederuddannelse

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

I Frederikshavn Kommune er kvinderne stærkt repræsenteret på både top og mellemlederniveau. En af forklaringerne er ifølge kommunaldirektør Jane Wiis, at ledelsen fungerer som et forbillede for niveauerne under: 

”Jeg tror, at direktionen fungerer som en slags rollemodel, og derfor smitter det af længere nede i systemet, når vi har mange kvindelige direktører,” fortæller Jane Wiis. Hun peger på, at en anden forklaring er, at man i en udkantskommune som Frederikshavn er nødsaget til – på godt og ondt – at rekruttere indefra, hvilket gavner kvindernes muligheder, da omkring 2/3 af sektoren er kvinder. 

Jane Wiis betegner den skæve kønsfordeling på ledelsesposterne i dag som et stort problem – ikke fordi hun ønsker ligestilling på sit eget køns vegne, men fordi hun er overbevist om, at der i mange lag i den offentlige sektor sidder kvinder med de helt rette kvalifikationer til en toppost, men som bare ikke tør kaste sig ud i jobbet. Problemet forstærkes af, at der samtidig er en del mænd, som ’bliver klappet frem på ryggen’, som Jane Wiis kalder det. Og det betyder, at hun i dag har ændret syn på, hvordan man skal tænke i en ansættelsessituation:

”Jeg har altid syntes, at man skulle rekruttere på lige vilkår, men i dag mener jeg faktisk, at man ved lige kvalifikationer klart skal vælge kvinden frem for manden.”

På kvindetrappen

Som mange andre kvinder har Jane Wiis, før hun blev kommunaldirektør i Frederikshavn, selv stået på samtlige satser af hierarkiets trappe. Dog har hun altid haft ’en chef i blodet’. Karrieren har hele vejen været gjort i kommunalt regi og startede, da hun blev ansat som sekretær i direktionssekretariatet i en af de dengang mindste kommuner i Danmark, Blaabjerg.  Derefter gik turen til København, hvor hun var AC-fuldmægtig i magistratens 4. afdeling, i dag teknikforvaltningen. Her blev hun første gang ’spottet’ og bestred i løbet af få år stillinger som både kontorchef i vejafdelingen og kontorchef for internationale anliggender under overborgmesteren:

”Kvinder bliver jo nødt til at blive spottet af fremsynede mænd, for det er jo dem, der sidder i ledelsen i forvejen. Derfor handler det om at turde gøre sig synlig og byde sig til,” siger Jane Wiis, der beskriver sin egen rekruttering indefra som helt i tråd med SFI-rapportens konklusioner, der blandt andet viser, at kvinder i ledelse ofte bliver rekrutteret fra det system, de befinder sig i. 

Efter syv år i København søgte hun til Greve, hvor hun fik sin første rigtige topchefpost som vice- og konstitueret kommunaldirektør. I 2006 søgte hun til Frederikshavn for at blive ansat som kommunaldirektør, hvor hun arbejder i dag. Jane Wiis sidder desuden som eneste kvinde i Kommunaldirektørforeningens hovedbestyrelse, hvor diskussionen om kønskvotering i øjeblikket er oppe at vende.

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet