Billede

Regering skrotter fejlpræget karakterskala

En ekspertgruppe skal finde en afløser for 7-trinsskalaen, som får kritik for at tænke i fejl fremfor innovation og lide under dansk fokus på gennemsnit.

karakterskala

Af Ritzau | [email protected]

Efter 14 års levetid ser 7-trinsskalaen ud til at have mødt sit endeligt. I et interview i Berlingske fortæller to ministre, at regeringen agter at dumpe skalaen, når en evaluering af andre modeller er klar.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) nedsatte i foråret en ekspertgruppe på 14 mand. Den skal finde fordele og ulemper ved de forskellige muligheder for en ny skala.

Senest ved udgangen af september skal ekspertgruppen aflevere sine anbefalinger til regeringen, og efterfølgende skal politikerne så lægge sig fast på, hvordan en ny skala skal se ud, skriver Berlingske.

- Der er ting, som simpelthen ikke fungerer. Blandt andet er springene mellem karaktererne på midten meget store. Der er langt fra 4 til 7, siger Ane Halsboe-Jørgensen til Ritzau.

- Vi vil også gerne af med minuskarakteren. Jeg kan næsten ikke have i maven, at vi bedømmer vores børn med minuskarakter i den nuværende skala. Og i toppen må der godt være noget at stræbe efter, som er endnu højere end det nuværende 12-tal.

Uheldigt incitament

Også set fra to forskeres bord er den nuværende skala skruet uheldigt sammen.

Den har indbygget et uheldigt incitament til, at studerede kan få mere ud af at minimere sine fejl frem for at vise, at de mestrer noget ekstra, når de sidder ved eksamensbordet.

Det vurderer Andreas Rasch-Christensen, der er forskningschef ved VIA University.

  Det passer ikke særligt godt til den måde, man har drøftet undervisning og læring på det seneste, hvor det også skal være et spørgsmål om at tage chancer og turde begå fejl.

- Der kan være en tilbøjelighed til at have sådan en fejlfindingskultur. Man tager udgangspunkt i, at 12 er den bedste præstation, og så leder man efter fejl og mangler for at kunne bevæge sig ned ad på karakterskalaen, hvor det egentligt burde være omvendt.

- Det passer ikke særligt godt til den måde, man har drøftet undervisning og læring på det seneste, hvor det også skal være et spørgsmål om at tage chancer og turde begå fejl, siger Andreas Rasch-Christensen.

- Det er en væsentlig side af foretagsomhed, kreativitet og innovation.

Sammenligning med udlandet fungerer

Han peger på, at den nuværende skala faktisk har opfyldt ønskerne fra dengang, den blev lavet.

Et af ønskerne var, at skalaen kunne sammenlignes med udlandet, og at flere fik den højeste karakter, da det gamle 13-tal kun yderst sjældent blev delt ud.

Ud over et fokus på de manglende fejl bærer den nuværende skala også præg af, at vi i Danmark - modsat andre lande - er meget optaget af at udregne gennemsnit. Det fortæller professor emeritus ved Aarhus Universitet Peter Allerup.

- Man kan groft sagt sige, at vi i Danmark forsøger at give nogle karakterer, der giver en kvalitativ bedømmelse, som man kender det ved A, B, C, D og E, men samtidig vil vi gerne have nogle tal, som vi kan udregne et gennemsnit på.

- Det er nok et af de hovedpunkter, som vi adskiller os fra udlandet. De andre lande regner ikke et gennemsnit ud.

Når man udregner et gennemsnit, får det nemlig nogle uhensigtsmæssige konsekvenser, at der eksempelvis er større forskel på 4 og 7 end på 10 og 12, påpeger Peter Allerup.

Sådan gives karaktererne i dag

-3: Den ringe præstation. Gives for den helt uacceptable præstation. Med denne karakter er man dumpet.


00: Den utilstrækkelige præstation. Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. Med denne karakter er man dumpet.


02: Den tilstrækkelige præstation. Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.


4: Den jævne præstation. Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål med adskillige væsentlige mangler.


7: Den gode præstation. Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål med en del mangler.


10: Den fortrinlige præstation. Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler.


12: Den fremragende præstation. Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler.

Kilde: Undervisningsministeriet.

 

Børn & unge

HR & uddannelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet