Luftfoto af Huset Nyvang.
Luftfoto af Huset Nyvang.
Friis & Moltke Architects

Nyvang rimer på ny omgang

Det blev kaldt fremtidens plejehjem, vandt priser for årets sundhedsbyggeri og for bedste arkitektur, men den korte historie om Huset Nyvang er en lang liste over problemer med at få personalet til at tage sig ordentligt af beboerne.

ældresvigt

Af Bruno Ingemann | [email protected]

At der kan være meget langt fra vision til virkelighed, har de måttet erkende i Randers. Her ville man opføre fremtidens plejehjem for beboere med demenssygdomme, men siden åbningen for snart tre år siden har vanskelighederne med at få hverdagen til at fungere vokset sig så store, at der nærmest skal startes forfra med en helt ny omgang.

Forleden vedtog byrådet en handlingsplan, der blandt andet tilfører plejecentret mange millioner kroner til ekstra personale og styrkelse af ledelsen.

Tankerne om fremtidens plejehjem i Randers daterer sig tilbage til 2013, hvor byrådet besluttede at bygge et nyt, moderne plejecenter. Daværende formand for byrådets omsorgsudvalg Leif Gade (S) fortalte om den lange proces ved åbningen af Huset Nyvang i marts 2018:

- Vi havde et ønske om at bygge et plejecenter, som ikke var som de andre, og vi havde i lang tid en arbejdstitel, som hed Fremtidens Plejehjem i Randers. Nu har vi valgt et mere lokalt klingende navn, nemlig Huset Nyvang. 

Hollandsk forbillede

Inspiration hentede politikere og embedsfolk fra Randers på en studietur til Holland. Her besøgte de demenslandsbyen De Hogeweyk lidt syd for Amsterdam. I dagsordenen for studieturen står der: ”De Hogeweyk er et plejecenter med en anderledes, øjenåbnende  indstilling til demente ældre. Man bestræber sig på at give de ældre mulighed for at have en hverdag, hvor de kan opleve noget og føle sig trygge.”

Turen gjorde så stort indtryk på Randers-delegationen, at de kom hjem og sagde, “Sådan et vil vi også have.”

Huset Nyvang er i virkeligheden fire etplanshuse med plads til 15 beboere i hvert, og i området er der også en daginstitution til børn.

Stedet er beskrevet som en landsby med fritliggende huse, en købmand, en frisør, et kulturhus og en bager med café.

Før det blev taget i brug, vandt plejecentret en pris som årets sundhedsbyggeri 2017 uddelt af konference-arrangøren Nohrcon.

Store forventninger

Der var altså skruet højt op for forventningerne, da Randers Kommune gik i gang med at ansætte personalet til fremtidens plejehjem. Men det viste sig at være op ad bakke. Kommunen udpegede først en leder. Hun blev hentet på et af de gamle plejecentre i kommunen, som alligevel skulle nedlægges, Gudenåcentret. Det var en nem løsning.

Der står, at vores medarbejdere taler hen over hovedet på beboerne og taler om dem i 3. person, når de skal hjælpe dem.

Lederen var ikke vild med ideen, men lod sig overtale. Hun ville dog have lov at håndplukke nogle af sine medarbejdere fra Gudenåcentret og tage dem med til Huset Nyvang. Kommunen sagde i første omgang nej og forlangte, at stillingerne blev besat efter opslag. Lederens udvalgte medarbejdere søgte stillingerne, hvorefter hun ansatte dem.

Lavinen rullede

Formand for omsorgsudvalget siden efteråret 2018 er Fatma Cetinkaya (S). Hun overtog posten, da Leif Gade døde. Og siden har hun haft Huset Nyvang øverst på sin politiske arbejdsseddel.

Ifølge Fatma Cetinkaya blev der helt fra begyndelsen begået to fejl. For det første var kommunen blevet så forelsket i den hollandske demenslandsby, at man kopierede for meget uden at forholde sig til, om det skulle gøres anderledes i Randers. Dernæst sikrede man sig ikke, at personalet blev ansat med baggrund i, at de havde kompetencerne til at tage sig af beboere med demenssygdomme.

Personalet blev ansat kort før Nyvang åbnede, og beboerne flyttede ind med det samme – der var ingen tid til forberedelse.

- Og så begyndte lavinen at rulle, siger Fatma Cetinkaya.

Huset Nyvang åbnede 9. marts 2018, og få måneder senere rykkede masse vikarer ind for at dække af for det faste personale i sommerferien. Lederen, som modvilligt havde accepteret jobbet, blev sygemeldt, senere langtidssygemeldt, og ved årsskiftet kom der en ny leder, den nuværende.

I mellemtiden var flere af medarbejderne stoppet, og der var et stort forbrug af vikarer. Kommunen.dk skrev i august 2020, at Huset Nyvang i 2019 brugte 5,9 mio. kr. på vikarer ud af et lønbudget på samlet 22,6 mio. kr.

Under observation

Problemerne med fremtidens plejehjem blev på under et år  så massive, at politikerne i byrådets omsorgsudvalg fra januar 2019 havde det på dagsordenen ved de fleste møder, og kommunen ansatte konsulenter til at undervise personalet i dokumentation, journalisering og medicinhåndtering.

Allerede den 28. november 2018 var Styrelsen for Patientsikkerhed på et såkaldt reaktivt tilsyn på Huset Nyvang, det vil sige et tilsyn på baggrund af problemer, som var rapporteret, i modsætning til planlagte tilsyn, hvor styrelsen foretager en stikprøvekontrol.

Tilsynet i november 2018 blev fulgt op af et nyt tilsyn den 17. maj 2019. I rapporten om dette tilsyn står der: ”Det var tydeligt, at der i forhold til det reaktive tilsyn foretaget den 28. november 2018 var sket en markant ændring og foretaget tiltag, der skulle sikre opfyldelsen af gældende regelsæt. Det er styrelsens vurdering, at der aktuelt er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden og at behandlingsstedet kan rette op på forholdet ud fra de råd og den vejledning, der blev givet i forbindelse med tilsynet.”

Det var altså en forholdsvis mild kritik, der stod tilbage efter, at Styrelsen for patientsikkerhed havde været på stedet to gange med et halvt års mellemrum.

Skjulte optagelser

Men så sprang bomben, da TV2 i foråret 2020 kontakte kommunen og oplyste, at man med skjult kamera havde optaget ubehagelige situationer, hvor en mandlig beboer blev udsat for omsorgssvigt. Samtidig havde TV2 lavet skjulte optagelser på plejecentret Kongsgården i Aarhus.

Randers Kommune nægtede i første omgang at se optagelserne og anmeldte TV2 for krænkelse af beboernes og personalets privatliv. Politianmeldelsen blev senere trukket tilbage, og formanden for omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya, fortæller, at ledelsen af kommunens plejehjem fik besked på, at alle medarbejdere skulle se TV2-udsendelsen med de ubehagelig scener og tage ved lære af dem.

- Jeg går ud fra, at man har set udsendelsen, siger hun.

Igen-igen

Men taget ved lære havde de tilsyneladende ikke, for den 8. oktober sidste år dukkede Styrelsen for Patientsikkerhed endnu engang op. Igen på et såkaldt reaktivt tilsyn.

Styrelsen skriver i rapporten om tilsynet, at den via TV2 Østjyllands nyheder var blevet gjort bekendt med pårørendes bekymringer vedrørende hjælp, pleje og omsorg til borgerne på Nyvang.

Styrelsen skrev til Randers Kommune og bad om en forklaring på de problemer, der fremgik af tv-nyhederne. Men kommunens svar ikke grundigt nok, og derfor rykkede styrelsen ud påny.

Og det kom ikke til at gå stille af. Kort før jul 2020 landede der en rapport i mailen til Randers Kommune med et påbud om at forbedre forholdene på 17 punkter. Kommunen fik en frist til 19. januar.

Rapporten vakte opsigt i kommunen, blandt andet fordi de lokale politikere ikke havde hørt om styrelsens tilsyn, men også fordi kommunens eget tilsyn, foretaget af firmaet HM Care i september 2020 havde fundet nul fejl på Nyvang. Den store forskel på de to tilsyn fik Randers Kommune til at droppe samarbejdet med HM Care om at føre tilsyn på kommunens 23 plejecentre, og kommunen er i dialog med to andre private virksomheder om at overtage tilsynet.

Formand for omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya, fortæller, at hun blev chokeret over, det hun læste i rapporten:

- Der står, at vores medarbejdere taler hen over hovedet på beboerne og taler om dem i tredje person, når de skal hjælpe dem.

Ingen fyringer

Rapporten med den omfattende kritik fra Styrelsen for Patientsikkerhed var også et wake-up-call for kommunen. I løbet af januar blev der holdt et utal af møder, som førte til, at byrådet på et ekstraordinært møde den 27. januar vedtog en handlingsplan, der skal rette op på forholdene.

Et lille mindretal i byrådet ville ikke stemme for hele planen, fordi der ikke var opbakning til krav om at fyre nogle af de øverste chefer. Mindretallet forlangte formanden for omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya, afsat, selvom hun kort forinden havde meddelt, at hun ikke genopstiller ved efterårets kommunalvalg. Der skulle også ske fyringer i ledelsen af omsorgsområdet, der omfatter en direktør, en omsorgschef en områdeleder og en centerleder. Kun områdeleder Erling Lemming mærkede konsekvenserne af den politiske kritik, da han før byrådsmødet fik besked om, at han ikke længere skal have ansvar for Huset Nyvang.

I planen er det beskrevet, hvordan der skal ansættes 12 ekstra i plejen på Nyvang, at centerlederen skal have en ekstra ledelses-assistent, så hun fremover har to, og at konsulentvirksomheden Viso ansættes som supervisor. Viso er en organisation under Servicestyrelsen.

Der er i første omgang afsat penge de kommende to år til de ekstra initiativer, som samlet løber op i godt 12 mio. kr.

Fremtidens plejecenter


Huset Nyvang er i sin grundidé tilpasset borgere med demens og deres særlige behov, men alle plejekrævende kan bo her.

Byggeriet tager udgangspunkt i den seneste viden på området, hvor begreber som hjemlighed og genkendelighed er nøgleværdier.

Byggeriet består af fire adskilte boenheder hver med plads til 15 beboere og en fælles bygning som rummer et bytorv, hvor butikker og aktive facader danner genkendelige motiver for en række fælles funktioner.

Fællesbygningen er sammenbygget med en stor daginstitution som rummer såvel vuggestue og børnehavegrupper, hvilket skaber et spændende potentiale i generationsmøder.

Kilde: Randers Kommune

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet