dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Debat/ Løn som fortjent

Debat/ Løn som fortjent

”Målet med kommissionen er kort sagt at sikre, at de politiske lønninger bliver mere gennem­sigtige, enkelte og tidssvarende.”
7. sep. 2014
Simon Kollerup
SIMON KOLLERUP
KOMMUNALORDFØRER (S)
Email
Kommunalordfører for Socialdemokraterne. Simon meldte sig ind i den socialdemokratiske bevægelse som 14-årig, og siden har han været aktiv både i DSU, Frit Forum og Socialdemokraterne. Simon har arbejdet for Københavns overborgmester, Frank Jensen, fra april 2009. Fra 2008-2010 arbejdede han i Udenrigsministeriet, hvor ministeriet stod for forberedelserne af klimatopmødet, COP15. I 2007-2008 var Simon ansat i De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg Slot. Uddannelsen er statskundskab fra Københavns Universitet, hvor Simon primært har fokuseret på det nære demokrati, lokal velfærd og kommunernes vilkår. Sideløbende med studierne har han i Frit Forum med socialdemokratiske studerende bragt foreningen tilbage i studenterpolitikken, hvor han mener, at det socialdemokratiske udgangspunkt har manglet i mange år. I Folketinget vil Simon arbejde for bedre vilkår for yderområderne, for at sikre fortsat vækst, arbejdspladser og et solidt grundlag for et godt liv og et højt velfærdsniveau. Det skæve Danmark skal bringes i balance.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Det er svært at forestille sig, at en direktør eller en almindelig lønmodtager ikke har fået reguleret sin løn siden 1996! Det er ikke desto mindre tilfældet for de menige medlemmer af landets kommunalbestyrelser, der ikke har fået reguleret vederlagene, så de afspejler den lønudvikling, der i øvrigt har været på det kommunale arbejdsmarked de sidste 18 år. Dermed er der kommet et stort efterslæb, hvor vederlagene er blevet relativt mindre værd i forhold til den generelle samfundsudvikling.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier