Landsbyer må vinke farvel til skoler

84 skoler bliver lukket i år. Det giver god økonomisk mening, siger eksperter. Små samfund frygter for konsekvenserne.

Skoledød

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

2011 kommer til at stå i skolelukningernes tegn. Og det er sundt, for de små skoler er et dyrt levn fra fortiden, mener forskere. En tænketank advarer dog mod hovedløse nedlæggelser. 

Ifølge en ny opgørelse fra fagbladet Folkeskolen må 84 af landets 1510 folkeskoler lade livet i løbet af året mod 56 i de fire foregående år tilsammen. Samtidig bliver 162 andre skoler bliver udsat for voldsomme ændringer – for eksempel sammenlægninger.  

Det er udtryk for en sund økonomisk tankegang i kommunerne, mener direktør Torben Buse fra Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut, KREVI. 

”Jeg mener, man skal lukke de helt små skoler. Hvis man ser på det her ud fra en økonomisk betragtning, så er det udtryk for sund fornuft. Kommunerne er økonomisk pressede, og det er dyrt at drive de små skoler,” siger Torben Buse. 

I august sidste år offentliggjorde KREVI en rapport, hvori de konkluderede, at små skoler er markant dyrere end større. Og på baggrund af det anbefalede instituttet at lukke den tredjedel af folkeskolerne, som har under 200 elever. 

Professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, er enig i konklusionen. 

”Samfundet er i krise, og børnetallet er faldende. Så gør man det i kommunerne, som nogle vil synes er forfærdeligt, men som andre vil synes er det eneste rigtige. Jeg hører til den sidste kategori, for der er ingen vej udenom,” siger han. 

Ansvar for småsamfund

Der er imidlertid kritiske røster. 

Tænketanken Sophia mener, at kommunerne i et anfald af sparepanik har slebet leen og nu er parat til at slagte små, levedygtige skoler. 

”Vi har ikke noget principielt imod at nedlægge skoler. De skal ikke bevares for enhver pris. Men før man lukker en skole, er man nødt til først at se på, om der er faglige og økonomiske udviklingsmuligheder. Og den vurdering sker ikke i dag,” siger Per Kjeldsen, som er medlem af ledelsen i Sophia. 

Han nævner, at de kortsigtede økonomiske gevinster ved en lukning kan blive ædt op af de langsigtede ulemper for især de små lokalsamfund. Derfor bør man nøje vurdere, om den enkelte skole har et udviklingspotentiale – for eksempel som skole for de yngste årgange eller til inklusion af elever med særlige behov. Hvis forældrene vil bevare skolen, bør den også bevares for at bidrage til livet i småsamfundene.  

Torben Buse fra KREVI medgiver, at kommunerne har et ansvar for de mindre samfund. 

”Nogle kommuner er geografisk så store, at der er grænser for, hvor mange skoler man kan lukke. Man bliver nødt til at opretholde et skoletilbud, som folk kan komme til,” siger Torben Buse. 

Den forståelse finder man ikke hos Niels Egelund fra DPU, som mener, vores skolestruktur afspejler livet i 50’erne, hvor de færreste havde bil, og børnene derfor gik eller cyklede i skole. 

”Mange steder ligger skolen jo kun 5-6 kilometer væk, så en skolelukning er ikke nogen katastrofe,” siger han.

”De steder, hvor man lukker skoler, har samfundet i forvejen lukket sig selv,” siger Niels Egelund: ”I gamle dage var de små landsbysamfund rammen om et liv, hvor folk boede og havde deres udkomme som handlend, håndværkere eller ufaglærte medhjælpere på gårdene. I dag er landsbyer primært befolket med pendlere. Og når købmanden drejer nøglen om, er det, fordi indbyggerne køber ind i Bilka på vejen hjem,” siger Niels Egelund. 

”Det er fair and square, hvis folk ønsker at flytte ud til den friske luft og de billige huse. Men det skal ikke være dem, der bor i bysamfundene, som skal betale for det ved stigende skat eller ringere skoler, fordi man vil opretholde nogle uhensigtsmæssige forhold på de her skoler.”

 

Børn & unge

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet