Af Maria Steno
 | Selvstændig kommunikationsrådgiver og tidligere kommunalpolitiker
Billede

Kommunerne skal være mere kommunefarvede

For at styrke selvstyret skal kommunerne være mere ens. Et paradoks, som KL-topmødet omfavnede ved at fokusere på alt det, vi deler.

synspunkt

   Med andre ord har de kommunale toppolitikere forstået beskeden fra Folketinget. Hvis ikke kommunerne bliver mere ens, så tvinger staten det igennem. 

KLs formand Jacob Bundsgaard har kørt 10.000 km og været på hjemmebesøg i landets kommuner for at konstatere, at flertallet af danske borgmestre spiser rullepølse til frokost. De fleste er af hankøn, bor udenfor byerne, og har levet plus 50 år.

De bestemmer mere end resten af landets kommunalpolitikere, de har fokus på økonomien og skaber stor værdi for borgerne ifølge en undersøgelse, som KL offentliggjorde på det kommunalpolitiske topmøde 21.-22. marts  i Aalborg Kongres og Kultur Center.

På dagsordenen var politisk ledelse og ansvar og en ny mere åben politisk ledelse hos KL med mere dialog og samarbejde på tværs af kommunerne.

Frivilligt eller med tvang
Fagudvalgene i KLs kontakt til kommunerne var et gennemgående tema på topmødet med fokus på de udfordringer og fortællinger, kommunerne deler.

Fredag før frokost var dedikeret til dialogmøder mellem deltagerne og KLs udvalgsformænd og næstformænd, som præsenterede fælles politiske pejlemærker på hver deres fagområde og bad kommunalpolitikerne komme med input og bakke op om fælles kerneværdier indenfor skoler, ældre, socialområdet osv.

Væk var de højt besungne lokale forskelle muliggjort af selvstyre. I stedet var fokus på at skabe fælles retning med mere sammenhæng og bedre koordinering. Førnævnte KL-undersøgelse fremhævede i forlængelse heraf op til flere gange ønsket om sammenhæng, som en ny vigtig prioritet hos kommunalpolitikerne. 

Med andre ord har de kommunale toppolitikere forstået beskeden fra Folketinget. Hvis ikke kommunerne bliver mere ens, så tvinger staten det igennem. 

Således gjorde Lars Løkke i sin tale til topmødet et stort nummer ud af, at der skal være et mere ensartet (sundheds)tilbud til landets borgere, og at de ikke må opleve for store udsving i serviceniveauet alt efter, hvor de bor i landet. Det må ikke være postnummeret, der bestemmer, hvilken hjælp du kan få i fremtiden, sagde statsministeren. I et helt åben opgør med ideologien bag det regionale og kommunale selvstyre, men funderet i en tro på kommunerne som effektive driftsenheder, der gennem samarbejde leverer varen til velfærdssamfundet.
Og så lovede han i øvrigt at følge op, hvis det modsatte skulle vise sig at blive tilfældet. Og det er næppe en tom trussel. 

Fremtiden tilhører de kedelige
Kommunalpolitikerne oplever i stigende omfang øget styring fra staten som et vilkår og et benspænd for deres politiske virke. Det er de også helt enige om på tværs af kommunegrænser og partiskel. Væk med budgetloven eller lav den om, bad topmødet en ny regering. Kig på udligningsordningen hurtigt og hold jer ellers væk. Vi ved bedst, hvad borgerne har brug for lokalt.

Ingen lokalpolitikere ønsker politisk ledelse fra Folketinget. Så hellere mere økonomisk udligning, bedre koordinering og frivillig ensretning i serviceniveauet gennem samarbejde og nøgletalspolitik, så lokale og partipolitiske forskelle mellem kommunerne langsomt bliver udvisket. Konkurrencedemokratiet kan de beholde i Folketinget.

Konsensusdemokratiet lever lokalt, og den fælles fjende er staten. Borgmestrene stemmer kommunefarvet både før og efter Folketingsvalget.

Lyder det kedeligt, så er det en kompliment. 'Jo mere kedelige, I er, desto bedre,' opsummerede Kirsten Birgit fra Radio24syv sin alt andet end kedelige festtale under middagen på topmødet. 

Skål for det kommunale selvstyre.

Blog

Organisation & ledelse

Politikerliv

Undersøgelse

Tema: Strategi

Tilmeld dig nyhedsbrevet