Hvert tiende vandselskab har ikke helt styr på regnskabet

31 selskaber har fået anmærkninger for deres regnskaber. Førstegangsudfordring, mener Naturstyrelsen

FORSYNING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I alt 31 vandselskaber har fået en anmærkning for ikke at have helt styr på deres regnskaber.

Langt den overvejende del af anmærkningerne har handlet om, at selskaberne har haft mangler i deres regnskab, fortæller fuldmægtig i Naturstyrelsen Anne-Marie Madsen.

- Der har ikke været nogen problemer med særskilte regnskaber, det har alle overholdt, men den regnskabsmæssige balance har manglet i nogle tilfælde. Det betyder noget for, om man  med sikkerhed kan se, om der bliver brugt midler fra vandforsyningen til andre aktiviteter eller ej, siger Anne-Marie Madsen.

I midten af 2011 fik vandselskaberne vejledningen til, hvordan bekendtgørelse om vandselskabers deltagelse i anden virksomhed skal forstås. Det er derfor første gang, at selskaberne har skullet aflægge særskilte regnskaber for deres tilknyttede aktiviteter.

Pionerarbejde
En tilknyttet aktivitet kan være alt fra rottebekæmpelse over salg af træ til udlejning eller bortforpagtning af bygninger, som selskabet har i overskud. Det er et krav, at vandselskabets aktiviteter med tilknyttede aktiviteter bliver holdt fuldstændig adskilt fra vandselskabets hovedaktiviteter.

Vandsektorens brancheorganisation, DANVA, kalder det for en ”regnskabsmæssig teknikalitet”, at en relativt lille del af de 325 vandselskaber er blevet bedt om at behandle deres erklæring omkring tilknyttede aktiviteter én gang til.

- Det her er et regnskabsteknisk pionerarbejde. Revisorerne har haft vanskeligt ved at tolke lovgivningen på området. Den er uklar, og det er første gang, den er i brug. Forsyningssekretariatet og Naturstyrelsen har nu bedt knap ti pct. af selskaberne om at genfremsende erklæringerne med supplerende informationer, siger DANVAs direktør, Carl-Emil Larsen.

Dobbeltarbejde
- Vi havde selvfølgelige helst været det dobbeltarbejde foruden, men det betyder, at alle herunder revisorerne fremadrettet har en bedre forståelse for indholdet af erklæringerne og den regnskabstekniske håndteringen af tilknyttet aktivitet, siger Carl-Emil Larsen.

Heller ikke i Naturstyrelsen er man bekymret over antallet af anmærkninger.

-  Jeg synes faktisk, at det er flot. Det er nye, komplicerede regler, og at der kun i 10 pct. af tilfældene har været noget at bemærke, det er ikke særligt meget. Men det er måske også et udtryk for, at der ikke er særlig mange, der udøver tilknyttede aktiviteter, siger Anne-Marie Madsen, som ikke forventer at selskaberne vil være i tvivl om reglerne næste gang.

Revisor fra KPMG Claus Dalager kalder forløbet for relativt udramatisk.

- I de kommunale selskaber har man typisk kun indberettet resultatopgørelser – indtægter og omkostninger. Så kom der lige pludselig en bekendtgørelse, kort tid før man skulle afgive erklæringerne, hvor finansiel stilling også skulle med, siger Claus Dalager.

- Så de selskaber, der har fået den besked, de laver bare balancen nu og sender den ind. Så er den ikke længere.

Igen lovligt
Ud af de 31 anmærkninger har de ni handlet om, at selskaberne ikke har adskilt energiproduktion fra vandselskabet. Vandselskaber med spildevandsslam, som helt naturligt producerer biogas, har haft praksis for, at have en el-generator stående, som producerer el ud fra biogassen – og her har det været et krav, at man skulle lave en selskabsmæssig adskillelse. Men en lovændring fra juli 2012 har igen gjort det lovligt.

 

- Der har været et samspil mellem vandsektorloven og el-forsyningsloven, som gjorde, at det i praksis ikke var muligt for vandselskaberne at have en el-generator stående. Men vandsektorloven er nu blevet ændret, så man gerne må have den mindre energiproduktion inden for selskabet uden først at foretage en selskabsmæssig adskillelse, siger Anne-Marie Madsen.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet