Billede

Billund har sorteret madaffald siden 1996 - Rudersdal venter stadig

Det er nemmest at få borgerne med på at sortere, når affaldet bliver genanvendt lige i nærheden, vurderer man begge steder.

skrald

Af Christian Olesen | [email protected]

Fra den 31. december 2023 skal alle kommuner adskille madaffald fra husholdningsaffald ude på parcellen. Sådan lyder et krav fra EU’s reviderede affaldsdirektiver, som Danmark skal leve op til. I dag sorterer 40 kommuner madaffald, mens 21 har vedtaget planer om at gøre det.

Billund er allerede er i gang. Her blev borgerne i 1996, i den daværende Grindsted Kommune, pålagt at frasortere æggeskaller, fiskeben og æbleskrog i en separat spand. Det indsamlede madaffald havner på et biogasanlæg i Grindsted, som udvinder gas af skraldet, hvorefter den tilbageværende masse bliver brugt som gødning til landbruget.

Formand for Billunds teknik- og miljøudvalg, Per Nyhus (DF), fortæller, at det giver glæde at være skarpe til at genanvende.

- Jeg hører kun positivt. Folk er rigtig stolte af, at vi er godt med, og at vi har det hele lokalt. Man kan måske altid finde en enkelt, der er lidt utilfreds, og der har da været nogle bump på vejen for at få det at køre, men vores borgere har virkelig taget ejerskab over sorteringen, siger Per Nyhus.

Billund har siden 2013 også indsamlet metal, glas og hård plast i den ene halvdel af en affaldsspand og papir, pap og blød plast i den anden halvdel. Dermed har hver husstand tre affaldsspande.

 Borgerne skal have tiltro til, at det affald, de sorterer, faktisk bliver genanvendt.

I venteposition
I Rudersdal står der blot en enkelt spand ved hvert parcelhus. Det bliver lavet om til efteråret, hvor borgerne begynder at sortere plast, papir og glas og metal. Rudersdal venter dog med at indsamle madaffald, selvom det bliver lovpligtigt om få år. Formand for Rudersdals miljø- og teknikudvalg, Court Møller (R), forklarer:

- Man kan spørge sig selv om, hvorfor vi ikke går det sidste skridt og tager mad og køkkenaffald med. Men vi besluttede at gøre det enkelt i første omgang. Nu er vi kommet i gang, og vi har forberedt skraldebilerne, så de kan tage imod madaffald senere, siger Court Møller.

Rudersdal samarbejder med Hørsholm og Allerød om en fælles affaldsordning, hvor alle tre kommuner afsætter deres skrald til affaldsselskabet Nordfos. 37 kommuner mangler stadig en konkret plan for, hvornår de begynder at sortere madaffald. Court Møller håber, at Rudersdal kan begynde om et år til halvandet.

Lokal fordel
I Billund pointerer Per Nyhus, at det betyder meget for borgerne, at det er gennemskueligt, hvor deres affald ender.

- Borgerne skal have tiltro til, at det affald, de sorterer, faktisk bliver genanvendt. Der er det en fordel for os i Billund, Grindsted og byerne omkring, for der er kort til det anlæg, hvor madaffald bliver til energi. Hvis det lå hundrede kilometer væk, kunne folk jo ikke tage ejerskab over det, siger Per Nyhus.

I Rudersdal var afstanden til de nærmeste biogasanlæg netop en af grundene til, at de fravalgte at sortere madaffald i denne omgang.

- Da vi lavede affaldsplanen, så vi, at nogle sjællandske kommuner kørte hundrede kilometer væk med deres madaffald, for at komme af med det. Det er svært at forklare borgerne. Men nu begynder der at komme flere biogasanlæg på Sjælland, og det gør det mere attraktivt i fremtiden, siger Court Møller.

Bunden opgave
I 2022 skal alle kommuner indsamle 50 pct. af borgernes husholdningsaffald til genanvendelse. Per Nyhus fortæller, at Billund stort set er i mål. Rudersdal sender foreløbig kun 22 pct. af sit husholdningsaffald til genanvendelse. Ifølge Court Møller opgør kommunen procentdelen konservativt. Men han forventer en væsentlig stigning, når den nye affaldsplan træder i kraft til efteråret.

   Da vi lavede affaldsplanen, så vi, at nogle sjællandske kommuner kørte hundrede kilometer væk med deres madaffald, for at komme af med det. Det er svært at forklare borgerne.

- Jeg tror nok, at vi skal lykkes med at nå det. For de erfaringer, vi har hørt fra andre kommuner, viser, at når borgerne sorterer ved husstandene, så giver det meget mere. Og det vil især gå stærkt, hvis vi senere får køkkenaffald med, siger han.

Per Nyhus anbefaler, at kommuner, der skal i gang med sortering i de kommende år, bør gå i gang snart for at nå det. Både i 1996 og i 2013 oplevede Billund nemlig bump på vejen.

- Vi har en bunden opgave, for vi skal alle nå de 50 procent inden 2022. Så vi kan ikke bare sidde og kigge ud i luften og så sætte nogle tiltag i gang et halvt år før. Det tager tid at få det i gang og at få borgerne med, siger Per Nyhus.

EU

Teknik & miljø

Tilmeld dig nyhedsbrevet