Kommunen.dk
MENU
- Vi må desværre konstatere, at det alt for ofte sker at mennesker med demens forlader deres bolig og ikke er i stand til selv at finde hjem. Desværre må vi også konstatere at der hvert år sker dødsfald på denne baggrund, siger Karen Tannebæk, uddannelsesleder ved Nationalt Videnscenter for Demens.
- Vi må desværre konstatere, at det alt for ofte sker at mennesker med demens forlader deres bolig og ikke er i stand til selv at finde hjem. Desværre må vi også konstatere at der hvert år sker dødsfald på denne baggrund, siger Karen Tannebæk, uddannelsesleder ved Nationalt Videnscenter for Demens.
Foto: Jens Christian Top/Ritzau Scanpix

Ankestyrelsen og kommune strides om balancen mellem dementes sikkerhed og ret til frihed

Ankestyrelsen og kommune strides om balancen mellem dementes sikkerhed og ret til frihed

Ankestyrelsen kalder det uberettiget magtanvendelse, når Vordingborg anvender en særlig døråbner for at beskytte demente borgere. Nu er den fjernet, og efterfølgende har centret oplevet sikkerhedsmæssige konsekvenser for de sårbare beboere på Præstø Multicenter.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

En beboer går ud af døren fra demenscentret, som er en del af Præstø Multicenter i Vordingborg Kommune. Personen bevæger sig ad stier væk fra de trygge rammer og ender ved en større og trafikeret vej tæt på. 

Interesseret i et abonnement? - klik her

Serviceloven

§ 125. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at anvende særlige døråbnere ved yderdøre for en eller flere personer i en afgrænset periode, når

1) der er nærliggende risiko for, at en eller flere personer ved at forlade bo- eller dagtilbuddet udsætter sig selv eller andre for at lide væsentlig personskade, og

2) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet for at afværge denne risiko og

3) lovens øvrige muligheder forgæves har været anvendt.

Stk. 2. Hvis foranstaltninger efter stk. 1 iværksættes, skal der af hensyn til beboernes frie færden opsættes en døralarm, som sikrer, at beboere, der ikke selv kan betjene den særlige døråbner, får den nødvendige hjælp hertil. Beboere, der er omfattet af foranstaltningen efter stk. 1, vil således alene kunne tilbageholdes, hvis bestemmelsen i §§ 124 d eller 136 d samtidig hermed finder anvendelse.


§ 128 c. Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

Stk. 2. Afgørelser efter stk. 1 kan ikke omfatte aflåsning af døre til botilbuddets indendørs fællesarealer.

Stk. 3. Der skal altid være mindst én uaflåst dør i beboerens egen bolig.

Tekst, grafik, billeder, lyd og andet indhold på dette website er beskyttet efter lov om ophavsret. DK Medier forbeholder sig alle rettigheder til indholdet, herunder retten til at udnytte indholdet med henblik på tekst- og datamining, jf. ophavsretslovens § 11 b og DSM-direktivets artikel 4.