60 millioner timer til dokumentation

Kontrol og dokumenta tionskrav tager tid fra borgerne, uden at forbedre indsatsen, mener FTF’s medlemmer. KL peger på, at en afbureaukratisering allerede er godt i gang. 

Spildtid

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

60 millioner timer. Så meget bruger socialrådgivere, sygeplejersker, pædagoger og lærere tilsammen på dokumentation om året. Det viser en ny undersøgelse blandt 3.000 medlemmer af fagforbundet FTF.  

Fordelt over et år svarer det til, at forbundets medlemmer bruger en arbejdstime om dagen på at dokumentere deres arbejdsindsats. 

84 procent af medlemmerne oplever, at dokumentationen tager tid fra kontakten med borgerne, og halvdelen mener ikke, at det forbedrer kvaliteten i deres arbejde i forhold til, hvor meget tid de bruger på det. 

Formand for FTF Bente Sorgenfrey mener, at dokumentation er et værdifuldt redskab, men at brugen er overdrevet lige nu.

”Dokumentation er helt nødvendig for at kunne udvikle kvaliteten. Men i det her omfang er det alt for meget. Den offentlige sektor har brug for hver en krone, og et sted at hente flere ressourcer i en krisetid kunne være at skære overflødig dokumentation væk,” siger Bente Sorgenfrey, som peger på, at det netop i en krisetid er endnu mere nødvendigt at se på, om man bruger sin tid på den rigtige form for dokumentation.

Regel på regel

Chefkonsulent i KL Peter Østergaard ser også gerne, at der bliver ryddet op i bureaukratiet, men han peger på, at den udvikling allerede er i gang. 

”Der er en fornuftig afbureaukratiseringsproces i gang. Men vi ser gerne, at der sker mere, og at det går hurtigere. Og at man ikke lægger nye regler oven på nye regler oven på nye regler,” siger Peter Østergaard, som mener, at dokumentation af arbejdet ofte først lønner sig på sigt.    

”Man skal huske, at ikke al dokumentation er dårlig, og man kan ikke nødvendigvis lave et skarpt skel mellem kvalitet og dokumentation. Det handler jo også om at dokumentere sin indsats, så man på den baggrund kan udvikle kvalitet,” siger han.

Undersøgelsen viser, at to ud af tre ikke eller kun i ringe grad har været med til at vælge de former for dokumentation, der bruges på deres arbejdsområde.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet