”Vi kan ikke forebygge os ud af det her”

Forslaget til en ændret kommunal medfinan siering af sundhedsom rådet vækker dyb bekymring i kommuner med høje udgifter.

Incitamenter

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Høje udgifter, der bliver endnu højere. Det er den forventede konsekvens af regeringens forslag til en ny medfinansiering af sundhedsområder i flere af de kommuner, der i forvejen bidrager mest per indbygger til regionerne.

”Ud fra det, vi har set, så er vurderingen, at det kommer til at betyde, at vi skal af med 6,6 millioner kroner mere til regionerne,” siger Ronni Fløjbo, chef for sundheds- og bestillerafdelingen i Hvidovre.

Sammen med Ishøj, Samsø og Frederiksberg ligger Hvidovre i den absolutte top over kommuner med de højeste udgifter til det regionale sundhedsvæsen per indbygger. 

”Det giver særdeles mange bekymringer for en kommune som os.  Selvom vi har haft en stor indsats på forebyggelsen, så er vores udgifter i forvejen steget med ti procent fra bare 2009 til 2010,” siger Ishøjs borgmester, Ole Bjørs­torp (S).

Årsagen til det høje udgiftspres i Ishøj skal ifølge borgmesteren findes i befolkningens sammensætning med mange ældre og et lavt gennemsnitligt indkomstniveau. Faktorer som med stort videnskabeligt belæg hæftes tæt sammen med sundhed. Og faktorer som er noget nær umuligt for kommunalpolitikere at ændre på.

Blandt de jyske kommuner ligger udgifterne i blandt andet Esbjerg og Fredericia over gennemsnittet. Også her giver den nye model grå hår i hovedet. 

”Vi er dybt bekymrede over for det her lovforslag. Allerede efter den nuværende byrdefordeling betaler vi 25 millioner mere om året end landsgennemsnittet. Hvis den aktivitetsbestemte andel hæves, vil det nok komme til at ligge på omkring 40 millioner kroner,” siger direktør for sundhed og omsorg i Esbjerg, Arne Nikolajsen.

Han forstår, at ændringen skal tilskynde kommunerne til at øge forebyggelsesindsat­s­en, men tvivler på, det vil kunne opveje merudgifterne.

”Vi tror ikke på, at vi kan forebygge os ud af det her. Vi har jo ingen indflydelse på sygehusvæsenets kapacitets­udnyttelse. Og hvis vi undgår én sygehusindlæggelse, så ligger der dagen efter en ­anden borger i den seng,” siger Arne Nikolajsen.

Kommunal kannibalisme

Danske Regioner er også skeptiske over for modellen, som vil kunne få kommunerne til at rejse krav om større indflydelse på regionernes arbejde. Regionernes formand, Bent Hansen (S), har svært ved at forstå, at modellen skulle være en generel fordel for det kommunale Danmark.

”Store kommuner med mange unge vil komme til at kannibalisere på udkantskommuner med mange ældre, fordi der altid er ekstra pres på sundhedsvæsenet, der hvor befolkningen bliver ældre. Derfor har jeg svært ved at se, hvad den store fordel er,” siger Bent Hansen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra formanden for KL’s social- og sundhedsudvalg, Anny Winther (V). Men KL’s formand, Jan Trøjborg (S), har tidligere udtalt, at det er væsentligt at få de økonomiske konsekvenser for de enkelte kommuner grundigt belyst.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet