dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

”Vi kan ikke forebygge os ud af det her”

”Vi kan ikke forebygge os ud af det her”

Forslaget til en ændret kommunal medfinan siering af sundhedsom rådet vækker dyb bekymring i kommuner med høje udgifter.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Høje udgifter, der bliver endnu højere. Det er den forventede konsekvens af regeringens forslag til en ny medfinansiering af sundhedsområder i flere af de kommuner, der i forvejen bidrager mest per indbygger til regionerne.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier