Valg mellem krise og fyringer

Odense er udråbt til den afgørende landspolitiske slagmark ved kommunalvalget. Ifølge hovedpersonerne, borgmesteren Boye (K) og udfordreren Boye (S), står kampen om lokale løsninger på store nationale udfordringer med økonomisk krise og stigende arbejdsløshed.

Politik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Da Jan Boye (K) for nyligt fik stjålet sin borgmesterkæde, var der givetvis mange politiske modstandere, der kunne føle sig fristet til at tolke det som en symbolsk optakt til det nært forestående valg. Meningsmålinger sender den socialdemokratiske modkandidat, Anker Boye, i offensiven med vind i ryggen, mens den konservative borgmester bygger barrikader for at bevare sin position som førstemand på ’Slottet’ i Odense.  

'4-0' eller '3-1'

Ikke overraskende er den landspolitiske interesse for valget i Odense stor, da det er den eneste af de fire største byer, der ikke er socialdemokratisk. Uagtet om udfaldet i det store og hele får realpolitisk betydning andre steder end i Odense, så vil netop symbolikken derfor være vigtig. 

En socialdemokratisk sejr vil kunne styrke partiets prestige på landsplan som et udtryk for, at magtforholdene er ved at skifte til fordel for oppositionen.  Som SF's gruppeformand, Ole Sohn, for nyligt udtalte, så vil det være afgørende, om 'rød blok' vinder en '4-0' sejr i de store byer, eller om det kun bliver '3-1'. Omvendt vil regeringen kunne bruge en konservativ sejr til at bekræfte, at de fortsat sidder solidt på magten.

Landspolitik lokalt

I Odense er valgets hovedpersoner helt på det rene med den landspolitiske opmærksomhed, som de hver især får. Og selv om de først og fremmest fører deres valgkamp med et lokalt udgangspunkt, anerkender de, at der er afgørende sammenfald mellem de nationale udfordringer med den økonomiske krise og stigende arbejdsløshed, og de vigtigste punkter i deres valgkamp.

”Det er også landspolitik. Når samfundet lider, som det gør nu, så skal der laves anlægsinvesteringer for at holde virksomheder i gang, så vi ikke får en kolossal ledighed. Odense er en gammel industriby, og det har fosset ud med industriarbejdspladser i mange år. Det har vi tidligere kunnet råde bod på, men nu er der en ekstraordinær situation med en generel krise og konkret lukningen af Lindøværftet,” siger Anker Boye.

Hele Danmark ramt

Også Jan Boye ser lukningen af Lindøværftet som et klart eksempel på, hvordan den økonomiske krise får store konkrete effekter lokalt. Han ser valget som borgernes mulighed for at tilkendegive, om de mener, han er den rette til at styre kommunen gennem den økonomiske krise.

”Alle ved, at det er nogle udefra kommende ting, som vi og hele Danmark er blevet ramt af. Det er så min opgave sammen med byrådet at fastholde så mange arbejdspladser som overhovedet muligt og sikre, at der kommer nogle nye til. Jeg har god tillid til, at vælgerne kan vurdere, om jeg er bedre til at skaffe arbejdspladser end min kollega, den forhenværende borgmester Anker Boye,” siger Jan Boye.

Ideologisk rygvind

Det anføres ofte, at Socialdemokraterne og resten af venstrefløjen styrkes, når arbejdsløsheden stiger. Rationalet er, at ”rød blok” står stærkere på arbejdsmarkedspolitikken og socialpolitikken. Anker Boye mener da også, at han har tiden på sin side.

”Det har vi jo på den måde, at vi repræsenterer et værdisæt og nogle holdninger, som leverer nogle af svarene på de udfordringer, vi har med den meget store ledighed, vi oplever på Fyn. Lindø lukker, og konjunkturerne i hele verden er nede. Så borgerne ved godt, at det handler om at investere i den offentlige sektor. Og det er det, vi vil,” siger Anker Boye.

En ting er ideologi, noget andet er konkrete politiske resultater. Med det som målestok forventer Jan Boye, at borgerne nok skal nå til den erkendelse, at han er den rette til jobbet. 

”I de sidste fire år, Anker var borgmester, mistede Odense Kommune 2500 arbejdspladser i det, der ellers var en vækstperiode. I den her periode, hvor det har været lidt svært det sidste års tid, er det trods alt lykkedes os at skaffe 4500 nye arbejdspladser. Så jeg synes at kunne dokumentere, at der er forskel på den forhenværende borgmester og mig,” siger Jan Boye.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet