Udgifter til ADHD-medicin stiger mest for voksne

Fra 2010 til 2011 steg udgifterne til medicin især til voksne ADHD-patienter. Samtidigt blev de regionale forskelle endnu engang øget

Medicinering

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Mens medierne og politikerne mest fokuserer på udviklingen af ADHD-patienter blandt børn, så eksploderer udgifterne mere ubemærket blandt voksne personer.

Det på trods af, at udgifterne er steget mest blandt de 20-39-årige og 40-64-årige de seneste år. Fra 2010 til 2011 steg omsætningen med henholdsvis 35 og 44 procent for disse to aldersgrupper, viser data fra Lægemiddelstatistikregisteret.

- En af grundene til, at vi ser denne her eksplosion af problemet hos de voksne er, fordi vi har opdaget, at de børn, der for år tilbage fik diagnosen ADHD, de har stadig problemer, når de er voksne, siger Thomas Middelboe, ledende overlæge og næstformand i Dansk Psykiatrisk Selskab.

En overset diagnose
En anden årsag er, at fokusset på ADHD generelt er steget de senere år, og de nye voksne tilfælde derfor bunder i oversete ADHD-diagnoser blandt børn. 

- Man opdager faktisk først deres ADHD som voksne. Måske fordi deres barn får en ADHD-diagnose og så tænker man ’gad vide om faren eller moren også har det her, men det bare aldrig er blevet diagnosticeret, mens de var børn’, siger Thomas Middelboe.

Regionale forskelle
Midtjyske læger er tidligere blevet kritiseret for at udskrive mere ADHD-medicin end de andre regioner, og denne forskel er kun øget fra 2010 til 2011. De midtjyske læger udskriver mere end dobbelt så meget medicin som deres kolleger i Region Syddanmark. Region Midtjylland udskrev 10 såkaldte definerede døgndoser (DDD*) per 1.000 indbyggere i 2011, mens det tal kun var 4,4 i Region Syddanmark.

- I Dansk Psykiatrisk Selskab er vi bekymrede over de store regionale forskelle i diagnostikken af ADHD, og vi anerkender, at det er et problem, forklarer Thomas Middelboe.

Blandt andet derfor er der også nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde nationale, kliniske retningslinjer for diagnostik, udredning og behandling af ADHD. Her leverer Dansk Psykiatrisk Selskab input til alle tre dele for så vidt angår de voksne.

Rundhåndet eller ej
Mens regionernes formand, Bent Hansen (S), mener, at forskellene kan være udtryk for, at de midtjyske læger er mere rundhåndede med receptblokken end landets øvrige læger, så vil Thomas Middelboe ikke lave denne konklusion.

- Jeg ved ikke, om overliggeren skal ligge der, hvor man giver mest, eller der, hvor man giver mindst. Vi har ikke fast grund under fødderne, når vi skal forstå de her store regionale forskelle, og netop derfor er vi nødt til at se på ensartede retningslinjer for at stille denne her diagnose, siger han.


Læs også om kritik af udgifternes himmelflugt og behovet for en større pædagogisk indsats over for børnene i artiklen ”Lærere og pædagoger kan bremse ADHD” 

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet