Tænk i helheder

Børne- og Kulturchefforeningen har fået ny formand. En ambitiøs Klaus Majgaard skal nu stå i spidsen for arbejdet med at skabe bedre sammenhæng i indsatsen for børn og unge. 

Navne

Af Mia Tang | [email protected]

På Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde midt i november blev der sagt pænt farvel til afgående formand Per B. Christensen og pænt goddag til den nye formand, Klaus Majgaard, der indtil da var næstformand. 

Den nye formand er 43 år og uddannet cand.scient.adm. fra RUC. Efter en periode som forsker inden for offentlig organisation og styring arbejdede han en årrække i Finansministeriet, og blev senere chef for Center for frivilligt socialt arbejde. Efterfølgende har han været ansat som direktør for børn og kultur i Fredericia og tiltrådte i 2007 sit nuværende job som børn- og ungedirektør i Odense Kommune. Derudover blev han i 2008 udnævnt til adjungeret professor i offentlig ledelse og styring ved Copenhagen Business School, så det er en mand med pondus, der nu sætter sig i formandsstolen. 

Tal på bordet

På spørgsmålet om, hvad der bliver den største udfordring, kommer der tal på bordet. Over 20 procent af de unge får i dag ingen kompetencegivende ungdomsuddannelse, og 10 procent af dem vil ikke kunne forsørge sig selv. De tal skal medlemmerne af Børne- og Kulturchefforeningen være med til at lave om på, mener Klaus Majgaard. 

Under den tidligere formand har foreningen fået sat sårbare børn på dagsordenen, og er som forening blevet lagt mere synlig. Men behovet for, at politikken for børn og unge gøres mere sammenhængende, er presserende. 

”Vi ser det ene spektakulære indgreb efter det andet. Senest talte man om at sænke den kriminelle lavalder, men det nytter ikke kun at fokusere på straffe eller på uddannelse eller på sociale tiltag. Det hele hænger sammen,” fastslår Klaus Majgaard. 

Et af målene er at få nedsat en ungdomskommission, der skal se samlet på området, som p.t. hører under diverse ministerier. Da staten indtil videre tøver, har foreningen foreslået KL at nedsætte sin egen kommission. 

”Om ikke andet bør vi i kommunerne kunne tænke tværgående og få det til at spille sammen,” siger Klaus Majgaard, der ønsker, at børn- og ungepolitik samles i ét ministerium.

Inkluderende læring 

Et andet fokusområde bliver undervisning, hvor der efter Klaus Majgaards mening er brug for at udvikle nye læringsmiljøer. Når samfundet går fra at handle om industri til innovation, bliver kravene til de unge mere komplekse og flydende.

”Det skaber vindere og tabere. Vi ser en tiltagende polarisering, hvor flere og flere unge tabes på gulvet. Der er brug for at skabe en langt mere inkluderende læring, så vi klæder de unge på til at kunne klare fremtidens krav,” siger Klaus Majgaard. 

Der er med andre ord nok at gå i gang med som ny formand. Klaus Majgaard håber på at kunne udfordre på den gode måde og beskriver sig selv som en god idéudvikler, der netop er god til at se de store sammenhænge. ”Jeg er både utålmodig og stædig, så selv om jeg kan synes, at ting tager lang tid, giver jeg ikke bare op. Vi skal nok nå vores mål,” slutter han.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet