Af Anders Lyck Fogh-Schultz
 | Chefkonsulent & netværksleder, Danish.Care og CareNet
 

 

Billede

Verden vil have danske løsninger

En pillehusker og en musikpude er spydspidser i dansk eksportfremstød.

synspunkt

   Markedet for velfærdsteknologi og hjælpemidler i Storbritannien er ifølge den danske ambassade i London på cirka to milliarder britiske pund (GBP). Det gør vores naboland mod vest til et potentielt ganske lukrativt marked for danske virksomheder. 

Promoveringen af dansk knowhow inden for teknologier til pleje og omsorg er noget, vi i Danmark er gode til. Eksportmarkederne efterspørger dansk ekspertise og innovationsevne på sundhedsområdet, og to af de konkrete danske løsninger, som i slutningen af marts - blot to dage før et muligt Brexit - tager turen over Nordsøen til England, udmærker sig begge ved, at de er udviklet, afprøvet og implementeret på det danske hjemmemarked med direkte afsæt i den enkelte borgers situation, behov og udfordring.

Jeg deltager på et større dansk eksportfremstød inden for hjælpemidler og velfærdsteknolog i National Exhibition Center (NEC) i Birmingham. På turen har jeg to forskellige kasketter på, idet jeg både deltager som officiel repræsentant for Danish.Care – Branchen for hjælpemidler og velfærdsteknologi, der koordinerer de danske virksomheders tilstedeværelse på Naidex-messen, og som netværksleder for CareNet, idet flere af vores medlemmer udstiller på Naidex og søster-messen Dementia Care and Nursing Home Expo 2019. Sidstnævnte messe har et ganske selvforklarende navn, hvorimod Naidex slet og ret har en 45-årig lang historie som Storbritanniens største fagmesse inden for pleje, rehabilitering og Independent Living. 

Flere sanser i spil
Den første teknologi i mit eksempel taler ind i behovet for sansestimulering af eksempelvis personer med demens, personer med kognitive funktionsnedsættelser eller neurologiske lidelser som autisme. Der er tale om en højteknologisk demenspude med en rund og komfortabel form og et intuitivt haptisk værktøj til produktion af adaptiv musik, der afspejler brugerens berøring og bevægelse og derved stimulerer blandt andet følelses- og høresansen samt måske vigtigst; den taktile sans, berøringssansen.

Musikken er komponeret specifikt til puden af komponist og musiker Asger Steenholdt. 

Teknologien, der har mottoet ’Musikalsk Sansestimulering’ er ikke en stand-alone-løsning, der revolutionerer demensindsatsen, men tilbyder i alt sin enkelhed assistance til plejen af personer med demens ved at skabe et unikt musikalsk univers baseret på brugerens interaktioner med puden. I dette ’musikunivers’ skabes et flow af sanselige oplevelser, der er med til at skabe ro og afslapning. Der er med andre ord tale om et interaktivt instrument med en trykfølsom overflade, der omdanner berøring til musik og stimulerer sanserne. Løsningen er udviklet af en innovativ ung virksomhed med base i Helsingør, som allerede har høstet stor anerkendelse for puden – blandt andet en Danish Design Award i 2018 i kategorien Healthy Life. 

Medicinteknologi
Den anden danske løsning, der præsenteres i Birmingham, er også kendetegnet ved fokus på design og enkelhed. Der er tale om et medicinpåmindelses-system med elektronisk kvittering, der dels er en støtte for borgere, der dagligt tager medicin, en hjælp til overblik for plejepersonalet og ekstra tryghed for pårørende. Virksomheden bag har også base i det nordsjællandske og gør sig rigtigt godt på det danske marked samt i flere nabolande.

Hvor mit første eksempel var en teknologisk pude, så er der her tale om et tredelt teknologisk system, der består af:

1. Et elektronisk mini-medicinskab (medicinboks) til dosispakket medicin, doseringsæsker og sideordineret medicin som cremer, plastre og dråber.
2. En doseringsæske med jalousilåg for sikker håndtering.
3. En app, der giver overblik, kan sætte alarmer og som er let at gå til på smartphones og tablets.
Systemet, som denne teknologi repræsenterer, løser flere overordnede opgaver med samme klare mål: Medicin til tiden.

For personale, patient og pårørende
Først og fremmest bliver borgere mere selvhjulpne med et pålideligt huskesystem, der adviserer om, hvornår på døgnet medicinen skal tages, hvilket især gør borgere i eget hjem mere uafhængige af skemalagte besøg. Samtidig skaber systemet overblik for plejepersonale i hjemmeplejen, på plejehjem og bosteder, hvilket igen medfører færre besøg i de enkelte hjem, antallet af fejl elimineres og helt konkret frigøres personalemæssige og økonomiske ressourcer ude i kommunerne. 

Medicin-påmindelses-systemet, der er udviklet og testet i samarbejde med plejepersonale og borgere landet over, er allerede implementeret i godt og vel hver anden danske kommune og har også vundet flere fornemme priser for sit enkle og brugervenlige design. Dette er naturligvis et stærkt udgangspunkt, nu hvor virksomheden står over for en spændende internationaliseringsproces, men som det også vil være tilfældet med både demenspuden og mange andre velfærdsteknologiske løsninger, så er succes på ét marked ikke altid ensbetydende med hurtig fremgang på det næste marked. Men begge løsninger har internationalt potentiale i forhold til henholdsvis demensudfordringen samt daglig ældrepleje og håndtering af borgeres medicin. Disse udfordringer er endnu ikke løst nogen steder i verden. 

Markedet for velfærdsteknologi og hjælpemidler i Storbritannien er ifølge den danske ambassade i London på cirka to milliarder britiske pund (GBP). Det gør vores naboland mod vest til et potentielt ganske lukrativt marked for danske virksomheder. 

Blog

Social & sundhed

Tema: Velfærdsteknologi i virkeligheden

Tilmeld dig nyhedsbrevet