Regioner skal overtage kommunalt ansvarsområde

I nyt regeringsudspil flyttes godkendelsen til råstofindvinding fra kommune til region. Enhedslisten bakker op, mens kommunale aktører langt fra mener, at det er en god idé

KOMPETENCEFORFLYTNING

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Regionerne kom til verden med kommunalreformen i 2007, og nu ser det ud som om, de får mere indflydelse. 

I regeringens offentliggjorte udspil Bedre kvalitet og samarbejde, som bygger på evalueringen af kommunalreformen fra marts i år, står der bl.a., at ”der er udvalgte områder, hvor den nuværende opgaveløsning ikke hænger godt nok sammen. Og hvor der derfor er behov for at justere i forhold til det, der blev besluttet med kommunalreformens gennemførelse.”

Et område, der i udspillet bebudes ”justeret”, og hvor kommunerne derved står til at miste indflydelse, er på miljøområdet. Regeringen foreslår bl.a., at godkendelser til råstofindvinding bliver flyttet fra kommunerne over i regionerne.

Og den justering er formanden for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Martin Damm (V) langt fra begejstret for.

- Det er bestemt ikke nogen god idé. Regeringen ønsker at skille gravetilladelsen fra håndteringen af den i forhold til alt andet, så der kommer til at være nogle nye overlap, som slet ikke giver mening, siger Martin Damm.

Vigtigste spiller
I regeringens forslag står der, at netop fordi kommunerne er myndighed for en stor del af de områder, som skal indgå i en vurdering efter råstofloven, vil kommunerne fremadrettet være en central høringspart, og at ”der vil være behov for et tæt samarbejde mellem kommuner og regioner i sager om råstoffer.”

- For mig siger det næsten alt: Vi er den vigtigste spiller på det her område, og derfor giver det ikke nogen mening at give ansvaret til regionerne, siger Martin Damm.

En del af begrundelsen for at flytte ansvaret fra kommune til region er, at der er så få årlige ansøgninger om indvinding på landsplan, at kommunerne ikke har mulighed for at opbygge og sikre kompetencer på råstofområdet. Men heller ikke den forklaring er teknik- og miljøformanden tilfreds med.

- Det er selvfølgelig ikke alle kommuner, som kan løfte opgaven, men det er helt irrelevant. Præcis i de kommuner, hvor der er råstofudvinding, er der også både sager og ekspertise, og de kan derfor også fint løfte opgaven, fordi de har indrettet sig derefter, siger Martin Damm.

Ganske komplekse sager
I Kommunal Teknisk Chefforening (KTC) får udspillet også formand Torben Nøhr til at stejle.

- Vi er rigtig kede af forslaget, fordi vi opfatter råstoftilladelse som noget, der kræver en integreret sagsbehandling, siger Torben Nøhr.

Den integrerede sagsbehandling indbefatter ifølge ham, at også trafikale forhold, grundvandsmæssige forhold, miljømæssige forhold, støjmæssige forhold og forhold til naboerne tages med i de konkrete vurderinger og godkendelser til råstofindvinding.

- Det er nogle ganske komplekse sager, hvor der er brug for hele den viden og lovgivningsmæssige sammenhæng, som netop en teknisk forvaltning sidder og arbejder med hver eneste dag, siger Torben Nøhr.

- Vi synes, at det er en rigtig dårlig idé at flytte kompetencen til godkendelse over til regionerne. I forvejen laver regeringen råstofkortlægningen og råstofplanlægningen. Nu er vi jo nede, hvor det handler om de egentlige tilladelsessager, og der tror vi simpelthen ikke, at regionerne har det fornødne lokalkendskab, siger KTC’s formand.

Se igennem fingrene
I Folketinget er Enhedslistens miljøordfører Per Clausen positiv over for udspillet.

- Det er fornuftigt, at godkendelserne ligger i regionerne, fordi de har bedre mulighed for at foretage et helhedssyn og derfor se lidt mere overordnet på behov og muligheder for at udvinde råstoffer, siger han.

Per Clausen mener, at den nuværende arbejdsdeling kan indebære, at nogle kommuner er så fokuserede på at godkende råstofindvinding i deres kommune for bl.a. at skabe arbejdspladser, at det kan gå ud over hensynet til andre forhold.

- Der er derfor en mulighed for, at de ser igennem fingre med, at det får nogle negative natur- og miljøkonsekvenser, siger Per Clausen.  

Regeringens samlede udspil skal nu drøftes med Folketinget samt Danske Regioner og KL.

Ud over forslaget om at fratage kommunerne godkendelsen til råstofindvinding lægger udspillet også op til, at staten – og ikke kommunerne – fremover skal stå for at godkende affaldsdeponeringsanlæg.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet