Regionalt bud om hovedstadstrafikken

Formanden for Region Hovedstaden har foreslået, at ansvaret for hovedstadsområdets trafik bør overdrages til regionen. Borgmester opfordrer derimod til at lade kommunerne få det afgørende ord.

Agora

Af Redaktionen | [email protected]

Betalingsringen er sløjfet, og i debatten om hovedstadens trafikproblemer rettes nu fokus mod andre fremtidige løsninger. Vibeke Storm Rasmussen, regionsrådsformand for Region Hovedstaden, mener regionen med fordel kunne tage sig af trafikpolitikken for hovedstadsområdet. Ifølge hende blokerer den nuværende beslutningsproces nemlig for de nødvendige tiltag. I et debatindlæg på Agora fremlægger hun problemets kerne:

”Hver gang hovedstadskommunerne skændes indbyrdes, ender investeringerne i provinsen. Tilbage står Danmarks hovedstad med store uløste problemer, der lægger hindringer i vejen for økonomisk vækst og velstand.”

Derfor skal løsningen findes i Region Hovedstaden:

”Vi vil i regionsrådet i Hovedstaden gerne komme med en ordentlig plan baseret på logik og økonomi. Og dét med en sammenhængskraft, så ikke ethvert nyt tiltag skal udløse så meget larm og spektakel.”

Ligger bedst hos staten

Per Homann Jespersen, trafikforsker ved Roskilde Universitet, er enig i, at man i princippet kunne vinde noget ved at placere ansvaret for trafikken i regionen. Han har dog visse forbehold:

”Det ville som det mindste forudsætte, at det også var regionen, der havde pengepungen til at igangsætte projekterne, og det ligger vel ikke i kortene lige nu. Så medmindre vi laver en ny og mere gennemtænkt strukturreform, så tror jeg at den slags projekter fortsat bedst ligger hos staten.”

Herlevs borgmester Thomas Gyldal Petersen (S) peger derimod på, at regionsrådsformandens logik rammer helt skævt:

”Det er en stor fejlvurdering, hvis nogen vil forsøge at misbruge forløbet om betalingsringen til at placere ansvaret for den trafikale infrastruktur i Hovedstadsområdet hos regionen. For forløbet frem til betalingsringens død har endnu engang gjort det klart, at centralt definerede løsninger ofte falder sammen, når de møder borgernes virkelighed og hverdag.”

I stedet opfordrer han til en helt anden model:

”Derfor skal fremtidige løsninger på trængselsudfordringerne hverken defineres i Folketinget eller i regionsrådet. Nej, de skal drøftes og besluttes lokalt i kommunerne.”

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet