Regionale besparelser rammer socialpsykiatri

Regionerne varsler besparelser på psykiatriområdet for over 70 millioner kroner. Færre penge vil få store konsekvenser for socialpsykiatrien.

Social

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Psykiatrien er under pres. Regionerne er ved at forhandle budgetterne for næste år på plads, og lige nu ser det ud til, at det især bliver den sjællandske psykiatri, som kommer under sparekniven. I Region Hovedstaden arbejder man på at finde besparelser på 57,5 millioner, mens Region Sjælland kan nøjes med at finde omkring 10 millioner. Men den anden side af bæltet går heller ikke ramt forbi. Region Midtjylland skal spare 12 millioner. Det viser en rundringning foretaget af Kommunen. Formand for Landsforeningen SIND Knud Kristensen mener, at besparelserne er under al kritik.
”Det er skammeligt og forfærdeligt, at man skærer yderligere på psykiatrien, der i forvejen er skåret helt ind til benet. Nu skærer man i selve benet. Det kan jo kun føre til, at endnu flere nægtes indlæggelse og udskrives for tidligt,” siger han.

Skal rumme flere

Mogens Seider, socialpsykiatrileder i Høje-Taastrup, betegner besparelserne som alarmerende.
”Det går fra at være en svær situation til at blive meget værre. Det er meget vanskeligt at forstå, hvordan man skal give fagligt kvalificerede tilbud til mennesker, der er psykisk sårbare, når besparelser på den her måde bliver ved med at vælte ind over området,” siger Mogens Seider.
Socialborgmester i København Mikkel Warming (EL)  mener, at de fortsatte nedskæringer i regionerne går ud over patienterne.
”Vi kan mærke, at vi får folk tidligere og tidligere. Det er bekymrende. Kommunens medarbejdere kan komme langt med pædagogisk arbejde, men det er altså ”kun” pædagogisk arbejde - ikke behandling,” siger Mikkel Warming, som pointerer, at ligesom kommunen ikke opererer knæ og øjne, så skal psykiaterne stå for selve behandlingen.

Ingen salamibesparelser

Også i Viborg mærker man for alvor presset. Kommunen har regnet sig frem til, at hvis man i 2010 fortsatte med at gøre som året før, ville det betyde et merforbrug på 58 millioner kroner. Derfor er Viborg blandt andet i gang med at reducere antallet af døgndækkede pladser fra 117 til 76.
Alligevel er socialudvalgsformand Mette Nielsen fortrøstningsfuld.
”Vi laver ingen salamibesparelser. Vi har virkelig forsøgt at lægge en langsigtet strategi, og jeg håber og tror, at vi stadig vil kunne bevare en god kvalitet,” siger Mette Nielsen.
Næstformand for Danske Regioner Carl Holst (V) forstår bekymringerne, men understreger, at det samtidig er vigtigt, at regionerne overholder økonomiaftalerne. Han opfordrer til, at man undgår abekasteri.
”Jeg tror, samarbejde og dialog mellem kommuner og regioner kan minimere skadesvirkningerne. Det har både regioner og kommuner interesse i,” siger Carl Holst.
Region Syddanmark og Region Nordjylland får med de foreløbige budgetforslag tilført henholdsvis 40 og små otte millioner kroner.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet