Regeringen nedlægger forebyggelsesråd

Efter fem år nedlægges Det Nationale Forebyggelsesråd, fordi resultaterne ikke har levet op til forventningerne. Et skidt signal, mener Danske Regioner og Lægeforeningen, som efterspørger et centralt rådgivningsorgan. 

Forebyggelse

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Forebyggelse kan ifølge eksperter og politikere spare tocifrede millionbeløb i sundhedsudgifter over de næste årtier – alligevel nedlægger regeringen nu Det Nationale Forebyggelsesråd, der siden 2008 har arbejdet for at sætte forebyggelse på dagsordnen og rådgive politikerne om sundhedsstrategier. 

”Det Nationale Forebyggelsesråd har efter min opfattelse ikke helt formået at bidrage til at skabe den debat, der er nødvendig for at gøre forebyggelse til en naturlig del af danskernes hverdag. Så i lyset af den generelle økonomiske situation, der nødvendiggør skarp prioritering af de midler, vi har, foreslår regeringen rådet nedlagt. Det er generelt blevet bakket op,” siger sundhedsminister Astrid Krag (SF).

I sin levetid har rådet i alt afholdt en konference i forbindelse med oprettelsen og holdt et enkelt oplæg på KL’s sundhedskonference. Derudover har medlemmerne skrevet enkelte kronikker og debatindlæg. Der var desuden meningen, at rådet hvert tredje år skulle udarbejde en beretning, men den er endnu ikke kommet. 

Som erstatning for forebyggelsesrådet vil sundhedsministeren sammensætte et ekspertpanel, som hun vil mødes med to gange om året. 

Stort behov

De fleste af de organisationer, der er blevet hørt i forbindelse med nedlæggelsen af rådet, er enige i, at resultaterne af rådets arbejde ikke har været tydelige nok. Både Danske Regioner, FOA og Lægeforeningen undrer sig dog over, at løsningen er at nedlægge det.

“Det er et lidt mærkeligt signal at sende, når der er så stort behov for, at der er fokus på forebyggelse,” siger kontorchef i Danske Regioner Janet Samuel. 

Lægeforeningen peger i deres høringssvar på, at forebyggelsesrådet bør erstattes af et centralt organ, ”der kan sikre konsensus i rådgivning til Folketing, regioner og kommuner.”

”Vi synes, det er vigtigt, at der er en slagkraftig, uafhængig enhed, der kan arbejde med det her og rådgive myndighederne. Kommunerne har en stor opgave med det her, og de skal have deres rådgivning et sted fra,” siger formand for Lægeforeningen Mads Koch Hansen og peger på, at der mangler en samlet strategi for forebyggelsesindsatsen. Det er ministeren dog ikke enig i. 

”Jeg ser ikke behov for at oprette et nyt råd, fordi opgaven med at skabe debat og inspirere myndigheder med forebyggelsesopgaver i høj grad løftes andre steder for eksempel i Sundhedsstyrelsen og af forskere og patientforeninger.”  

Alle Folketingets partier bakker op om nedlæggelsen af Det Nationale Forebyggelsesråd. Lovforslaget ventes at blive vedtaget i slutningen af maj.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet