Rapport om fejludbetalinger glemmer forebyggelse

Internationale erfaringer peger på, at fejludbetalinger og socialt snyd kan begrænses gennem bedre rådgivning af borgerne. Det overser ny analyse

KONTROL

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Den hidtil grundigste danske undersøgelse af fejludbetalinger af offentlige ydelser ignorerer i vid udstrækning de mulige gevinster ved bedre rådgivning og oplysning af borgerne. I den netop offentliggjorte ministerielle rapport, opgøres det mulige besparelsespotentiale ved at undgå fejl og snyd med en række offentlige ydelser til over to mia. kr.

Konsulentvirksomheden Deloitte har lavet rapporten for en tværministeriel følgegruppe. Og kikkerten er først og fremmest rettet mod digitale løsninger til bedre kontrol, når kursen mod målet skal udstikkes.
Dermed glemmes et betydeligt potentiale ved at forebygge snyd og fejludbetalinger gennem bedre rådgivning af de borgere, der modtager ydelserne.

- Erfaringerne fra særligt England peger på, at bedre oplysning kan være med til at reducere fejludbetalinger meget markant, siger Mikkel Bo Madsen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter For Velfærd (SFI).

Han har gennemgået den internationale forskning på området, og henviser til flere studier fra det engelske ’Department for Work and Pension’, hvor nogle kommuner eksperimenterer med at øge vejledningen meget kraftigt.

Og det gav altså bonus i form af en betydelig lavere fejlrate i udbetalingerne. Problemet er nemlig ofte, at borgerne ikke kender reglerne eller ved, hvad, hvornår og til hvem de har pligt om at give oplysninger om, når de modtager ydelser fra det offentlige.

Viljen er der
Af rapporten fra Deloitte fremgår det, at det er henvendelser fra borgerne selv, der fører til langt de fleste stoppede ydelser på områder som kontanthjælp og sygedagpenge. Kommunernes kontrolenheder spiller generelt en langt mindre rolle.

Det giver ifølge Mikkel Bo Madsen en indikation af, at der er en vilje blandt borgerne til at rette fejl, når de opstår. Og Deloitte nævner da også flere gange i rapporten bedre vejledning som en vej til at begrænse fejludbetalinger. Men sporet forfølges ikke yderligt.

- På baggrund af analysens data (er det) ikke muligt at vurdere sammenhængen mellem kommunernes vejledningsindsats og antallet af borgerhenvendelser, hvorfor det ikke har været muligt at opgøre potentialet for stop af ydelser fra denne kilder, lyder det i rapporten.

Uklar lovgivning
Lektor i socialret ved Aalborg Universitet Nina Von Hielmcrone er heller ikke i tvivl om, at bedre vejledning og rådgivning er en vigtig vej til at undgå at folk bliver fanget i fejl, der kan ende med at gøre dem til sociale bedragere.
Men det er ikke nødvendigvis en let opgave at fortælle borgerne, hvad de skal huske og fortælle kommunen. Lovgivningen er ofte uklar, og den rette fortolkning kan derfor være svær.

- Det er utroligt svært at finde ud af, hvad der egentlig tæller. Hvis du spørger kommunen, kan de ofte ikke svare, og du risikere at blive mistænkeliggjort.  Så det med at give oplysninger om forhold, der ændrer sig, er ikke en selvfølge, siger hun.

I KL er man enig i, at vejledning kan være med til at mindske omfanget af fejl og snyd. Men når der ikke lægges mere vægt på det i Deloittes rapport, så er det fordi, der er andre ting, som spiller end betydeligt større rolle.

- Der kan sikkert være noget at hente ved at give mere og bedre rådgivning. Men rapporten lægger vægt på, de ting, som spiller den største rolle, og der er de klart største muligheder, siger kontorchef i KL Niels Arendt Nielsen.

 

Læs hele rapporten fra Deloitte her (eller resumeet her)

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet