Radioaktivt affald til debat på nyt forum

Byrådspolitikere, MF’er og eksperter kastede sig til tasterne, da Kom munen i sidste uge lancerede AGORA.

Agora

Af Benjamin Holst | [email protected]

Er det rimeligt, at staten kan tvinge kommunerne til at modtage atomaffald? Kommunens ”tværfaglige forum for intelligent, kvalificeret og livlig debat om politik” satte i den forløbne uge fokus på placeringen af 6.000 kubikmeter radioaktivt affald fra Risø. Og spørgsmålet ramte tilsyneladende en nerve, for i dagene efter bølgede debatten på det nye forum, der samler politikere og eksperter fra stat, kommuner og regioner.

MF Leif Lahn Jensen (S) var den første af AGORA’s deltagere, der valgte at reagere:

”For mig er det meget vigtigt, at man altid går i dialog med hinanden og forsøger at skabe enighed. Problemet med sager som disse er, at jeg ikke kunne forestille mig mange kommuner, der vil melde sig frivilligt, og lave en aftale om at modtage atomaffald. Derfor er det nødvendigt at staten i nogle tilfælde kan gå ind og træffe en afgørelse, efter at man har undersøgt alle muligheder og forsøgt via dialogens vej.”

Blandt Leif Lahn Jensens meningsfæller i netop dette spørgsmål meldte sig byrådsmedlem Thomas Bak (V) med en lidt mere kategorisk stillingtagen:

”Ja, selvfølgelig er det i orden at staten pålægger en kommune at 'værte' anlæg af samfundsmæssig karakter. Motorveje, fængsler, kemiske nedbrydningsanstalter (kommunekemi), er noget, Danmark har brug for, men ikke i hver kommune,” skriver Fredensborg-politikeren.

De fleste deltagere er da også af den holdning, at staten bør kunne afgøre, hvor affaldet skal placeres:

”Spørgsmålet om, hvor vi skal deponere det atomaffald, vi nu engang har produceret, er af national - hvis ikke international – vigtighed og bør ikke afgøres på sognerådsbasis,” Anders Udengaard (SF) fra Ikast-Brande, der i øvrigt kalder sig selv hippie-socialist.

Helt uden opposition var centralmagtens beslutningskompetence dog ikke:

”Med kommunalreformen skulle et af målene være øget kommunalt selvstyre. Derfor bør der kun placeres sådanne depoter, hvis den lokale kommune accepterer. Er det ikke muligt, at finde en kommune, må affaldet jo blive, hvor det er!,” afviser olieforhandler og byrådspolitiker Per Skovmose (V) fra Thisted.

En tvivlsom sump

I naturlig forlængelse af debatten meldte sig også spørgsmålet om kompensa­tion. For kommunerne, der trækker en nitte, skal selvfølgelig have noget for besværet. For, som blogger og kommentator Jarl Cordua pointerer: ”Det kan vel ses på huspriserne m.v. i området efterfølgende.”

Særligt eksperterne blandt AGORA’s deltagere interesserede sig for netop denne knast. Blandt andre professor Ulrik Kjær fra Syddansk Universitet:

”Hvis man lover at kompensere atomkommunen med et eller andet, så er det jo det samme som at sige, at der i fremtiden vil være kaserner, sygehuse, motorveje eller lignende som IKKE er placeret sagligt (der hvor støjen generer mindst, de syge har kortest vej, eller vejnettet er overbelastet). Så det eneste, man vel egentlig kan give kommunen, der ender med affaldet, med på vejen, er et ekstra lag beton uden om det atomare affald – får de en fødeafdeling oveni, begiver man sig altså ud i en tvivlsom sump.”

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet