"Nexus gør det faktisk rigtig godt"

Kritikken haglede ned over 21 Søndag, da DR Nyheder's flagskib rettede sin afslørende journalistik mod døgninstitutionen Nexus. Der var nemlig ikke så meget at afsløre.

Afsløringer

Af Benjamin Holst | [email protected]

Det var en kampklar Mikkel Warming (EL), der stillede op til konfrontation med 21 Søndag's studievært Kim Bildsøe Lassen den sidste søndag i maj. På dagsordenen var Nexus, en døgninstitution for udsatte unge, hvor DR mente at kunne dokumentere et omfattende hashmisbrug med pædagoger, der så mere eller mindre passivt til.

Men Københavns socialborgmester var ikke kommet i studiet for at undskylde:

- Jeg må sige, at jeg er en lille smule rystet efter at have set indslaget. Ikke over, at der er udsatte unge, der ryger hash. Men over den ringe journalistik, 21 Søndag har præsteret i denne sag.

Forinden havde Warmings kolleger i Københavns Borgerrepræsentation, Finn Rudaizky (DF) og Leslie Arentoft (V), kommenteret skjulte optagelser fra institutionen. Optagelser af hashrygende og hashpåvirkede unge. Og de to politikere var ikke i tvivl: Nexus skulle lukkes.

Indslaget var redigeret med en række løsrevne citater fra anonyme medarbejdere, fortællingen om den stærkt kritiske Nexus-medarbejder Jan Rose, der havde anmeldt sin arbejdsgiver til Københavns Kommunes whistleblower-ordning, samt udtalelser fra ledende eksperter på unge- og socialområdet.

- Når nu der er en række eksperter her, der påpeger, at der er et problem, som ikke er rime­ligt... fortsatte Kim Bild­søe Lassen i et forsøg på at overtage initiativet i debatten.

På trods af reaktionerne fra de to politiske kolleger, skjulte optagelser af hashrygende unge og flere eksperter, der - tilsyneladende - støttede den kritiske vinkling, fastholdt Mikkel Warming dog sit forsvar for Nexus:

- Visse politikere kan man få til hvad som helst, når det er valgår og man kan komme i fjernsynet. Alle andre politikere i socialudvalget har jo skrevet til jer og bedt om, at de skjulte optagelser ikke skulle bruges.

- Nexus gør det faktisk rigtig godt.

Unge ‘amok’

Allerede fire måneder tidligere, den 11. februar, modtog socialforvaltningen i København den første mail fra 21 Søndag med ønske om aktindsigt - fortrinsvis i Nexus’ økonomi. Derefter fulgte en række ansøgninger, og journalisterne fik adgang til regnskaber og en stor mængde af institutionens bilag. Flemming Platz, pressechef i socialforvaltningen og tidligere redaktør for 21 Søndag, fortæller, at han løb spidsrod for at finde svar på sine tidligere kollegers mange spørgsmål.

- Nexus er nok den mest undersøgte institution i København - uden at de har kunnet finde noget, siger han.

I løbet af vinteren opgav DR’s journalister at forfølge det økonomiske spor og lagde sig i stedet fast på hash-vinklen. Blandt de skjulte optagelser, som medarbejderen Jan Rose havde frembragt, havde man alligevel “fundet noget” - optagelser af unge, der enten røg eller var påvirkede af hash.

Forarbejdet til indslaget kulminerede i en visning af de skjulte optagelser for en gruppe af de unge, der blev inviteret til DR Byen. Det gik dog ikke helt, som 21 Søndag formentlig havde ventet: De unge reagerede stærkt på, at de var blevet filmet uden at have givet samtykke, og deres reaktioner gav stof til overskrifter som BT’s ‘Unge amok i DR Byen: Rystede ansatte tilbydes krisehjælp’.

Kort efter episoden valgte DR at droppe den planlagte offentliggørelse af de skjulte optagelser og nøjes med at vise dem til udvalgte politikere: Finn Rudaizky (DF) og Leslie Arentoft (V).

- Jeg finder formen (på programmet, red.) noget dubiøs. Men siden har jeg brugt meget tid til at tænke over det, og jeg står stadig ved min beslutning, siger Leslie Arentoft i dag til Kommunen. Han ser hashrygningen på Nexus som en konsekvens af en ‘socialistisk ledet’ socialforvaltning, der er bange for at afskedige medarbejdere, når de begår fejl - altså en systemfejl med Mikkel Warming som øverste ansvarlig.

Hatten med eksperter

De ulmende stridigheder mellem DR og Københavns Rådhus brød i de efterfølgende dage ud i et rent flammehav: Kommunen klagede til Pressenævnet over DR’s brug af skjult kamera, DR klagede til kommunen over pressechefen Flemming Platz, ministre blev kaldt i samråd og Folketingets Ombudsmand blev pudset på Nexus.

Samtidig haglede den faglige kritik ind over DR, og TV Avisen's redaktør, Naja Nielsen, måtte blandt andet en tur i TV 2’s ‘Presselogen’ for at forsvare indslaget.

Blandt fagfolk på det socialpædagogiske område, der efterhånden havde stået model til en række af DR’s afsløringer, var utilfredsheden endnu større end på Rådhuset. I en fælles pressemeddelelse skrev Socialpædagogernes formand Benny Andersen og Geert Jørgensen, direktør for LOS, Landsforeningen for Opholdssteder:

- Et medie må spørge sig selv om, hvilke konsekvenser en kritisk dækning kan få for de involverede direkte og indirekte. I den omtalte sag har de direkte involverede fra Nexus selv sagt fra. De ønskede ikke, at indslaget skulle vises. Også en række fagfolk og eksperter har sagt fra. De ønskede ikke at kommentere optagelser, hvis omstændigheder de ikke kendte til.

På Københavns Rådhus befandt Mikkel Warming sig i ganske anden situation: Her væltede det ind med takke-emails, og socialborgmesterens kritiske indlæg på Facebook blev i løbet af to dage delt mere end 6oo gange.

- Jeg har sjældent oplevet så mange positive reaktioner på noget, jeg har lavet. Og jeg har oplevet en del, også skandaler, siger Mikkel Warming.

Blandt de mange henvendelser var også en e-mail fra fra juraprofessor Eva Smith, som TV Avisen havde interviewet til en opfølgning dagen efter det første indslag om Nexus.

- Jeg skriver til dig for at gøre opmærksom på, at jeg blev groft fejlciteret i TV-avisen i går ved at komme ind under hatten med 'bekymrede eksperter'...

Skulle have sikret sig

I dag står Eva Smith ikke alene med fornemmelsen af, at hendes troværdighed er blevet misbrugt af DR. Også professor Hanne Warming (RUC) og misbrugsekspert Henrik Rindom siger til Kommunen, at 21 Søndag redigerede deres udtalelser, så væsentlige punkter ikke kom med.

Michael Bruun Andersen, lektor i kommunikation og journalistik (RUC), peger på, at eksperterne burde have vidst, at de skulle sikre sig en mulighed for at kontrollere, hvordan deres citater blev brugt.

- Der bliver altid taget dele ud af det, man bliver interviewet om. Der kan jo ikke være plads til det hele. Men det at redigere på kanten af indholdet af, hvad der bliver sagt, er jo et typisk tabloidt træk, som ikke burde forekomme hos et public service-medie som DR, vurderer Michael Bruun Andersen og henviser til DR’s etiske regler, hvor der står, at man giver et 'fair billede' af de medvirkendes synspunkter.

Han peger på, at DR - med programmer som 21 Søndag - i de senere år har nærmet sig de tabloide medier. Jagten på afsløringer kan dog have konsekvenser:

- Det er jo ikke så godt, hvis tesen ikke holder, for så er man nødt til at ‘vride’ kilderne for at få tesen til at holde, siger Michael Bruun Andersen.

- Både Henrik Rindom og Eva Smith er fremtrædende kilder. Og hvis dette gentager sig, vil de jo være forbeholdne med at optræde som kilder i sådan nogle sammenhænge en anden gang, siger Michael Bruun Andersen, lektor i kommunikation og journalistik (RUC).

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet