Psykiatrien plaget af lange ventelister

Regionerne skal per 1. september udrede psykiatriske patienter indenfor to måneder. Det vil Region Midtjylland og Region Hovedstaden ikke kunne leve op til, vurderer sundhedsforsker.

Psykiatri

Af Peter Christian Nielsen | [email protected]

Det tager overordentlig lang tid for borgere med psykiatriske lidelser at få behandling i Region Midtjylland og Region Hovedstaden. En gennemgang af ventetiderne i psykiatrien viser således, at borgerne i det midtjyske må vente hele 38 uger på en demensudredning, mens borgere med en personlighedsforstyrrelse i hovedstadsregionen kan se frem til en ventetid på 31 uger ifølge tal fra Venteinfo.dk.

For lidelser som depression, selvskadende adfærd, mani og maniodepression ligger ventetiden på 21 uger eller derover i Region Midtjylland. I hovedstadsområdet er ventetiden på behandling for panikangst 21 uger og 17 uger for tvangstanker og tvangshandlinger.

Jakob Kjellberg, projektchef og sundhedsforsker ved KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, mener ikke, at de to regioner vil kunne leve op til regeringens erklærede mål om en psykiatrisk udredning indenfor to måneder, som træder i kraft 1. september 2014.

- Det er meget svært at forestille sig, at de to regioner når i mål indenfor alle diagnoser, siger Jakob Kjellberg og tilføjer:

- Uanset om man giver psykiatrien flere penge, så handler det her meget om kapacitet. Man skal ind og se på arbejdstilrettelæggelsen. Man skal finde flaskehalsene og ved hjælp af blandt andet LEAN have forkortet gennemløbstiderne for de forskellige diagnoser.

Millioner skal løse problem

Region Midtjylland oplyser, at de psykiatriske ventelister vil blive gennemgået for at sikre, at alle patienter stadig har behov for behandling. Samtidig vil personalet blive opfordret til at tage over- og weekendarbejde for at nedbringe ventetiden. Regionsrådet i Midtjylland afsætter desuden 18 millioner ekstra til at løse problemet i psykiatrien. Pengene skal blandt andet gå til ekstra ansættelser og udbud til private aktører.

- Vi afsætter en særlig pulje på 18 millioner, så vi er fuldt opmærksomme på problemet. Vi bruger alle de redskaber, som der skal til, siger regionsrådsformanden i Region Midtjylland, Bent Hansen, og tilføjer:

- Forventningen er, at det er muligt at rette op på det her indenfor et halvt år, så vi lever op til udredningskravet per 1. september.

Bent Hansen peger på, at store ekstrabevillinger ikke alene kan løse problemet indenfor psykiatrien, som er plaget af stor mangel på specialister.

- Det er et problem, som alle regioner står overfor. Hvis vi skal finde dem, skal vi stjæle fra andre regioner. Derfor handler det her meget om planlægning og tilrettelæggelse.

Jakob Kjellberg mener heller ikke, at der findes nogen nemme løsninger i forhold til at nedbringe ventetiden.

- Man kan ikke løse det gennem uddannelse, da det vil tage tyve år at uddanne nok psykiatere. Samtidig er det svært at hente specialister fra udlandet på grund af sprogbarrierer, siger han.

Sven Knudsen, chef for Planlægning og Ressourcer i Region Hovedstadens Psykiatri, skriver i en mail til Kommunen, at ‘de aktuelle ventetidsproblemer har høj prioritet’ og forsøges løst gennem brug af 'LEAN-metoder' og tilførsel af ekstra ressourcer på 'særligt trængende områder'.

‘Succesen med hensyn til at fjerne ventetiden afhænger imidlertid også af, om tilgangen af patienter ændrer sig’, skriver han og tilføjer:

‘Behandlingskapaciteten er øget væsentligt i de seneste år. Men det er antallet af henvisninger desværre også.’

Regionsrådsformanden i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S), mener, at det kan blive et problem at kunne leve op til tomånederskravet.

- Det er for tidligt at sige, at vi ikke kan leve op til udredningskravet. Men der vil være nogle områder, hvor vi måske ikke når det per 1. september, siger hun.

Sophie Hæstorp Andersen understreger, at der i de seneste år er gjort meget for at udvide den generelle kapacitet i psykiatrien, men 'der er mange flere patienter'.

- Vi er i gang med at lave aftaler med privathospitaler for at barbere ventetiden, siger hun.

Regeringen må ryste op

Bent Hansen peger på, at psykiatrien i øjeblikket bliver mødt med så mange politiske krav fra Christiansborg i form af behandlingsgarantier, sidestilling med det somatiske behandlingssystem og mindre brug af tvang i psykiatrien samt flere henvisninger for depressioner fra de praktiserende læger. Det vil utvivlsomt føre til et krav om større budgetter fra regionerne, mener Bent Hansen.

- Psykiatrien er under pres fra alle sider. Der er ingen tvivl om, at der bliver brug for flere penge, siger han.

Sophie Hæstorp Andersen henviser til, at Det Sociale Netværk og regeringens eget psykiatriudvalg har støttet ekstra bevillinger til psykiatrien. Det Sociale Netværk har vurderet behovet til at være på 200-300 millioner om året i en årrække.

- Det bakker jeg op om, siger Sophie Hæstorp og tilføjer:

- Men det er bedst, at pengene ikke er øremærket fra Christiansborg, for behovene er meget forskellige ude i regionerne.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet