Pointsystem skal forebygge dødsfald

Læger og sygepjersker på Region Hovedstadens hospitaler får lettere ved at forebygge hjertestop og uventede dødsfald blandt de indlagte patienter med et nyt pointsystem

Af Redaktionen | [email protected]

Fra 1. juni vil alle Region Hovedstadens hospitaler bruge systemet "Early Warning Score" til at registrere, hvis patienternes tilstand udvikler sig i en kritisk retning. Systemet har allerede været brugt i både Danmark og udlandet og vist, at en systematisk observations- og handlepraksis kan medvirke til at forebygge dødsfald og overflytning til intensive afdelinger.

- Vi har oplevet, at ”Early Warning Score” overraskende hurtigt er blevet en stor succes i hverdagen her på hospitalet, da både læger og sygeplejersker nu har et klokkeklart system til at identificere uventede udsving i patienternes tilstand. Det skaber større tryghed blandt personalet og giver patienterne bedre sikkerhed, siger Allan Kofoed-Enevoldsen, der er ledende overlæge på medicinsk afdeling på Frederiksberg Hospital, hvor systemet blev indført for to år siden.

”Early Warning Score” er et såkaldt risikoscoringssystem, hvor patientens vitale værdier såsom blodtryk, puls, temperatur, åndedrætsfrekvens og iltmængde i blodet måles. Hver værdi udløser en ”pointscore” og den udregnede samlede score afgør, hvilken handling, der skal iværksættes. Det kan for eksempel være hyppigere observation af patienten, ilttilskud eller tilkald af forstærkning.

Tidlig indsats

Scoringssystemet gør overvågningen og vurderingen af patienterne systematisk, og systemet sikrer, at der ikke glemmes eller overses en værdi.

- Vi ved, at patienter udviser tegn på akut kritisk sygdom i 6-8 og i nogle tilfælde op til 12 timer før udviklingen af organsvigt eller hjertestop. Med ”Early Warning Score” får vi nu mulighed for at opspore og identificere disse tegn i så god tid, at vi forhåbentlig kan forebygge uventede hjertestop og dødsfald, siger kvalitetschef i Region Hovedstaden Inge Kristensen.

Udover systematisk at undersøge patientens tilstand skal ”Early Warning Score” også være med til at skabe en mere ensartet kommunikation mellem læger og sygeplejersker samt gøre det lettere for dem at prioritere, hvilke patienter, der skal tilses først.

Udover Frederiksberg Hospital arbejder flere af regionens hospitaler allerede med ”Early Warning Score”, men nu indføres et ensartet EWS-system, således at alle regionens hospitaler benytter samme redskab.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet