Planloven koster mindst to mia. kr. om året

Stramme planregler for butiksstørrelser og –placeringer bremser produktivitetsudviklingen, er budskabet i ny rapport, som anbefaler, at rammerne udvides, så det bliver lovligt at etablere større butikker i Danmark. Dårlig idé, mener ekspert

PRODUKTIVITET

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I begyndelsen af april blev planloven strammet op, og det betød bl.a. at de mellemstore og mindre byer mistede muligheden for at planlægge store indkøbscentre uden for bymidten.

I dag anbefaler Produktivitetskommissionen i en ny rapport, at planlovens bestemmelser om placering og størrelse af nye butikker lempes væsentligt.

- Den danske planlov sætter snævre grænser for, hvor store butikker må være, og hvor de må placeres. Der er evidens fra udlandet for, at den type restriktioner hæmmer produktiviteten i detailbranchen, sagde formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen, da anbefalingerne blev offentliggjort torsdag formiddag.

Produktivitetskommissionen har sammenlignet den danske situation med erfaringer fra England, hvor man strammede planloven kraftigt i midten af ´90’erne. I Danmark gennemgik planloven en stor stramning i ’97.

- Studierne fra England ligger til grund for vores skøn over, at reguleringen koster et produktivitetstab på i hvert fald to mia. kr. om året i runde tal herhjemme, sagde Peter Birch Sørensen på mødet. 

Drevet af store butikker
Analyserapporten fra Produktivitetskommissionen viser, at dagligvareforretningerne har haft en meget lav produktivitetsudvikling siden 1990’erne, og kommissionsformanden pegede på, at planloven sandsynligvis har spillet ind i den udvikling.

- Vi anbefaler en væsentlig forhøjelse af grænsen for, hvor store butikkerne må være, men præcis hvor grænsen skal ligge, har vi ikke taget stilling til, sagde Peter Birch Sørensen og henviste til, at lande som Sverige og USA, som har haft en betydeligt større produktivitetsvækst på detailhandel og dagligvarer end Danmark, har en produktivitetsvækst som i høj grad er drevet af de store butikker.

Ekspert i planlægning Jørgen Møller, som er ansat ved Aalborg Universitet, er enig i, at der er for lidt konkurrence i den danske detailhandel. Men han mener bestemt ikke, at en liberalisering af loven er vejen frem.

- Hvis man kun vil gå efter billige varer og tror på, at folk gerne vil køre langt efter dem, så har produktivitetskommissionen sikkert ret i deres analyse. Men det her er del af en meget større diskussion om, hvordan Danmark skal udvikle sig, siger Jørgen Møller.

Kæden hopper af
For ham handler det om, hvor langt befolkningen skal have til den nærmeste butik, i hvor høj grad service uden for de store byer skal prioriteres - og hvor spændende et bymiljø, man i sidste ende planlægger efter.

- Hvis det udmønter sig sådan, at vi skal lave planloven om, så vi kan få en Bilka i hver eneste provinsby i Danmark, hopper kæden helt af, siger Jørgen Møller.

I den gældende planlovgivning er butikker på over 2000 kvadratmeter i mindre og mellemstore byer forbudt. Regelstramningen i april havde bl.a. en direkte konsekvens for Randers Kommune, som i årene op til planlovsændringen havde arbejdet målrettet frem mod at få placeret en Bilka uden for bymidten.

Kommunaldirektøren i Randers Kommune, Hans Nikolaisen, er også medlem af Produktivitetskommissionen, men han afviser over for dk-teknik, at kommunens interesser har haft betydning for kommissionens mere principielle overvejelser omkring, hvordan man kan fremme detailhandlen. Han ønsker ikke at kommentere kommissionens anbefalinger, men henviser til formanden.

I sidste ende et politisk valg
Produktivitetskommissionens medlemmer består af otte hoveder i alt: Ud over Randers Kommunes kommunaldirektør har syv personer – enten professorer eller direktører - med en baggrund inden for økonomi analyseret produktiviteten i Danmark. Og den sammensætning mener Jørgen Møller godt, at man kan aflæse i anbefalingen.

- Når kolde økonom-hjerner og store computerprogrammer sidder og regner på det, så har de sikkert ret ud fra en ren økonomisk, objektiv konkurrence-parameterberegning. Men der er også andre ting, der spiller ind, når planloven skal vurderes. Og det har vi med rimeligt stort held kunne styre med den planlov, der er nu. Så jeg tror egentlig, at danskerne skal være glade for, at planloven er lidt restriktiv, siger Jørgen Møller.

I kommissionen er formanden også bevist om, at et fokus alene på produktivitet er ret snævert og ikke kan medtage alle andre perspektiver.

- Vi peger på, hvor man kan hæve produktiviteten, og hvilke gevinster, man går glip af, hvis man ikke gør det. Vi ved jo godt, at det i sidste ende er en politisk vurdering, om hensynet til produktiviteten skal komme før andre hensyn, og det er ikke vores bord, siger Peter Birch Sørensen. 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet