Transportminister Benny Engelbrecht vil gerne have alle kommuner med i et forpligtende samarbejde, som blandt skal gøre busdriften emissionfri ved fremtidige udbud.
Transportminister Benny Engelbrecht vil gerne have alle kommuner med i et forpligtende samarbejde, som blandt skal gøre busdriften emissionfri ved fremtidige udbud.
Martin Sylvest, Ritzau Scanpix

Otte kommuner er med - så mangler vi bare de sidste 90

Transportminister Benny Engelbrecht (S) vil brede forpligtende klimasamarbejdssamtaler ud til hele landet - Esbjerg klarer opgaven uden ekstraudgift.

grøn omstilling

Af Morten Guldberg | [email protected]

Esbjerg blev i denne uge officielt landets ottende kommune, som indgår klimasamarbejdsaftale med staten - og vestjyderne bliver samtidig den første af de otte deltagende kommuner, som kan fremvise en økonomisk gevinst ved at forpligte sig til emmisionsfri offentlig transport fra næste år.

Klimasamarbejdsaftalen binder kommunerne til at omlægge både den kollektive transport og resten af kommunens kørsel til emissionsfri køretøjer. Og i sidste uge klarede Esbjerg første hurdle, da man afsluttede udbud til bybusdriften i kommunen med 29 nye el-bybusser. Den manøvre sparer 3,5 mio. kr. på driften, ifølge Esbjerg Kommune.

- Selvfølgelig kommer der nogle anlægsudgitfter til, som trækker i den anden retning, men hvis nogen for et år eller to siden havde spurgt mig, om jeg troede på, at vi inden 2025 kunne gennemføre en omlægning fra diesel til el i den kollektive trafik med break even, ville jeg have sagt klart nej. At Esbjerg nu modbeviser min skepsis er meget imponerende. Og fantastisk lovende, siger transportminister Benny Engelbrecht (S), som er initiativtager til klimasamarbejdet mellem stat og kommuner.

Vigtigt at bygge nedefra

Kort fortalt forpligter kommunerne sig til at begrænse udbud af busdrift m.m. til CO2-neutrale udbydere og omlægning af den kommunale bilflåde til emissionsneutrale køretøjer. Staten forpligter sig til gengæld til at arbejde for at gøre den midlertidige takstnedsættelse på strøm til elbusser permanent - det kræver en ændring af EU-lovgivningen - og Benny Engelbrecht nævner også lempeligere forhold for kommunernes investering i ladestand-struktur som en gulerødderne, der skal få flere kommuner med i aftalen.

  I forhold til klimaudfordringen er det vigtigt at bygge op nedefra fremfor at presse noget ned fra oven og øverste myndighed. Med aftalen tager man lokalt ejerskab.

Landets største kommuner - København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg, Vejle, Frederiksberg plus Holbæk - er foreløbig interessenter i partnerskabet, som ministeren gerne vil brede ud til alle 98 kommuner i landet.

- Vi sendte opfordring ud til kommunerne i august, og vi får flere kommuner med, nogle er meget tæt på. Interessen for at være forgangskommune på klimafronten er enorm med en sund interesse for naturlig konkurrence, at vise hvem der er mest ambitiøs i forhold til at gøre noget på området. Og her passer projektet, fordi det giver mulighed for at demonstrere overfor borgere og fællesskabet, at kommunen kan løfte. I forhold til klimaudfordringen er det vigtigt at bygge op nedefra fremfor at presse noget ned fra oven og øverste myndighed. Med aftalen tager man lokalt ejerskab, siger Benny Engelbrecht.

Udskiftning af dieselbusser til eldrevne køretøjer rummer et stort potentiale i CO2-reduktion - kommer man hele vejen med udskiftningen af den kommunale busdrift, som i øjeblikket foregår i 700 dieselbiler, svarer det til CO2-udledningen fra 15.000 diesel-personbiler.

Variationer fra kommune til kommune

Klimasamarbejdsaftalen varierer i form og krav fra kommune til kommune - infrastrukturen er vidt forskellig fra Frederiksberg til Vejle, hvor strækninger, tætheden af ladstandere m.m. er svært sammenlignelige. Helt ligetil er det ikke at udskifte eksempelvis diesel med el i bilflåden i den kommunale servicesektor. I sidste uge opgav Nyborg Kommune at købe elbiler, fordi logistikken, mulighed for opladning m.m. blev for stor en mundfuld. Istedet køber kommunen hybridbiler.

  Interessen for at være forgangskommune på klimafronten er enorm med en sund interesse for naturlig konkurrence, at vise hvem der er mest ambitiøs i forhold til at gøre noget på området.

- Det er stadig også et skridt på vejen. Men selvfølgelig er nogle kommuner udfordret af store afstande. De er overskuelige i København og Frederiksberg, men langt vanskeligere at håndtere i andre ender af landet. Her kan brint og biogas være alternativer til el, og vi har da også allerede de første brintbusser i Nordjylland, siger Benny Engelbrecht.

For ham handler ordningen i høj grad om signalet.

- Det minder i grundform om det samarbejde med erhvervslivet, hvor vi allerede har klimapartnerskaber med store virksomheder som eksempelvis Aalborg Portland. Altsammen vigtige skridt på vejen i den grønne omstilling. En stor del af busdriften ligger hos regionerne, og her vil vi også gerne lave aftaler, men det er i et andet regi, siger ministeren.

Læs aftalerne mellem staten og de otte deltagende kommuner her

Energi & forsyning

Indkøb

Klima

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet