Økonomien følger i hælene på bæredygtig byudvikling

Det skal kobles med mere inspirerende byrum eller bedre bygninger, hvis politikere og borgere skal engageres i bæredygtige projekter, viser ny undersøgelse.

Fornyelse

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Det er ikke altid nok at ville redde verden. Idealisme kan sjældent stå alene, og den mest effektive måde at sparke en bæredygtig udvikling i gang på er, hvis initiativerne har fokus på andet end udelukkende bæredygtighed. Det peger en ny rapport udarbejdet af Herning Kommune og rådgivningsvirksomheden metopos på. Konklusionen er, at bæredygtighed skal kobles sammen med argumenter om eksempelvis bedre indeklima eller bedre byrum. 

Det billede nikker seniorforsker ved Københavns Universitet Karina Sehested genkendende til. Hun har tidligere evalueret klimatilpasningsinitiativer, som opfyldte flere formål end et enkelt.

”Det skaber helt klart merværdi, at man frem for eksempelvis bare at lave et stort reservoir til at opsamle vand, laver nogle rekreative områder med vand og løbeture og andre brug af vand i forhold til fritid, så man ikke bare opfylder en, men måske tre ting på en gang,” siger Karina Sehested.

Farven på bænken

Et skridt på vejen mod en succesfuld bæredygtig byfornyelse er, at der bliver skabt ejerskab til projekterne, så både borgere og virksomheder engagerer sig.

”Hvis man vil have borgerinddragelse, skal man inddrage borgerne tidligt i projektet, så de faktisk bliver inddraget og får ejerskab. Det er irriterende, hvis borgerne bare bliver præsenteret for et færdigt, grydeklart projekt, og så får lov til at have en mening om farven på bænken,” siger sociolog Lars Kjerulf Petersen, som er seniorforsker ved Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet og ekstern konsulent på projektet om bæredygtig byfornyelse.

Med et smæk

En bæredygtig byudvikling kan også give en økonomisk gevinst, påpeger projektchef Anne Mette Boye fra rådgivningsvirksomheden Metopos, som har stået for udarbejdelsen af rapporten.

”Hvis vi for eksempel ser på genanvendelse af regnvandet, kan der være et direkte økonomisk incitament forbundet med bæredygtigheden, hvor man direkte sparer penge til kloakering. Det er et eksempel på at man kan gå ind i bæredygtige projekter, hvor der både er incitament på grund af økonomi og en idealistisk tanke – det giver bedre chance for projektets overlevelse,” siger Anne Mette Boye og fortsætter:

”Økonomien følger i hælene på de bæredygtige initiativer: Når man siger, her laver vi nogle gode byrum, så stiger værdien af bygningerne omkring og byen i sig selv får en højere attraktionsværdi. Det giver mange afledte effekter.”

Karina Sehested mener også, at det kan betale sig at slå flere fluer med et smæk.

”Frem for at lave en ting ad gangen, så må der alt andet lige være nogle besparelser ved at koble mange ting sammen på en gang, så man ikke skal begynde med hver ting fra grunden af,” siger Karina Sehested. :

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet