Objektiv sagsbehandling presser fattige kommuner

Objektiv sagsbehandling kan tvinge kommuner med lav lik-viditet ud i besparelser og i værste fald føre til, at de bliver sat under administration, frygter KL.

Likviditet

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

I øjeblikket sidder KL’s økonomiske kontor og grubler over en mulig overset konsekvens af objektiv sagsbehandling. På langt sigt skal kommunerne tjene penge på objektiv sagsbehandling, men på kort sigt kan det betyde besparelser i kommunerne.

”Vi har en bekymring om, at de nye regler om objektiv sagsbehandling kan blive et væsentligt problem for nogle kommuner med lav likviditet. I yderste tilfælde kan det medføre, at kommuner må finde yderligere besparelser eller blive sat under administration,” fortæller vicekontorchef i KL Ole Cordsen.

Problemet er, at man med oprettelsen af Udbetaling Danmark, som er det officielle navn på de fem centre for objektiv sagsbehandling, også vil lave om på pengestrømmene til kommunerne. I dag er det sådan, at staten betaler såkaldt forskudsrefusion til kommunerne. Det dækker over de dele af støtte- og ydelsesordninger, som staten skal betale, men som kommunerne udbetaler.

Hjørring presset

Ifølge oplægget til Udbetaling Danmark skal de penge fremover trækkes direkte fra statens konti. Der er stor forskel på, hvordan og hvornår forskudsrefusionen udbetales. Men pengene kan blive savnet meget i de kommunale kasser.

”I nogle tilfælde kommer forskudsrefusionen ind, en måned før den udbetales til borgerne. Det beløb kan godt løbe op. Og hvis man antager, at det udgør 100 millioner kroner, så kan det være alvorligt, hvis kommunens likviditet er på 100 millioner kroner,” siger Ole Cordsen, der understreger, at man endnu ikke har noget samlet overblik over, hvad effekten kan blive.

Hjørring er en af de kommuner, der er hårdest presset på kassebeholdningen. Ifølge den seneste opgørelse for Indenrigs- og Sundhedsministeriet har Hjørring 711 kroner pr. indbygger, og en fast tommelfingerregel siger, at man helst skal over 1.000 kroner.

”Det her kan handle om store beløb, og det vil sætte vores kommune yderligere under pres. Vi skal have en beholdning, der kan tage de stød, som kan komme af for eksempel uforudset behov for snerydning. Derfor kan det betyde, at vi skal frigøre likviditet, og besparelser er den eneste måde at få penge i kassen,” siger kommunaldirektør Tommy Christiansen. 

Ikke låne af pensionen

Odsherred Kommune står i samme situation. Her er likviditeten nu 648 kroner pr. indbygger, men kommunen har i to år været under administration, fordi man kom i minus. 

”Det kan sagtens blive et problem. Hvis det her bliver realiseret, kan det betyde besparelser. Vi har et politisk mål for kassebeholdningen i kommunen, og hvis der ikke er nok penge, må man finde dem på en anden måde,” fortæller kommunaldirektør Lars Holte.

Specialkonsulent i Pensionsstyrelsen Jørgen Kragh mener ikke, at ophøret med forskudsrefusioner bør give kommunerne væsentlige problemer:

”Når der sker så store økonomiske ændringer, kan man dog ikke helt afvise, at der vil være nogle få kommuner, der vil kunne få et kortvarigt, mindre likviditetsproblem, og det må vi så se på. Det har dog aldrig været meningen, at kommunerne skulle låne af folkepensionen,” siger Jørgen Kragh, som peger på, at der er et bredt ønske om at afskaffe forskudsrefusionen, fordi den er administrativ besværlig.

 

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet