Mobilselskabers dækningskort for positive

I omkring 19 tilfælde ud af 417 var selskabernes dækningskort for positive, så de angav dækning, selvom opkald i praksis ikke kunne gennemføres, viser ny kortlægning

TELEFONI

Af Redaktionen | [email protected]

Erhvervsstyrelsen har foretaget en kortlægning af den "Oplevede mobildækning" i Danmark. Kortlægningen er foretaget på baggrund af målinger, som Teknologisk Institut har foretaget af den udendørs mobildækning for tale på 417 udvalgte steder i Danmark.

- Målingerne viser, at mobildækningen for udendørs tale generelt er god, men at typen af mobiltelefon har betydning for muligheden for at foretage opkald. Derfor er et af initiativerne i regeringens udspil om "Bedre bredbånd og mobildækning i hele Danmark" fra marts 2013 også en fælles EU-mærkning for mobiltelefoners modtageegenskaber, siger vicedirektør i Erhvervsstyrelsen Finn Petersen i en pressemeddelelse.

På 254 af stederne var det muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med alle fire mobiltelefoner. Derudover var det på 155 af stederne muligt at foretage opkald i alle fire mobilnet med mindst en af de fire mobiltelefoner. Det var således muligt på 409 af stederne, svarende til ca. 98 pct., at gennemføre opkald i alle fire net.

I op mod halvdelen af de 38 steder, hvor der i kortlægningen var konstateret flest problemer med at gennemføre opkald, er selskabernes dækningskort for positive. Det vil sige, at kortene angav, at der var dækning, selvom opkald i praksis ikke kunne gennemføres.

På fire steder var det ikke muligt at gennemføre opkald i alle fire mobilnet, og på fire steder var det slet ikke muligt at gennemføre et eneste opkald, uanset hvilken mobiltelefon eller hvilket mobilnet der blev benyttet.

Målingerne viser, at der er forskel på dækningen fra de fire mobilselskabers net. Det er derfor muligt, at man ved at skifte til et andet mobilselskab kan opnå dækning der, hvor man bruger mobiltelefonen mest.

- Mobilselskabernes dækningskort er ikke altid nøjagtige nok og kan være svære at sammenligne. Erhvervsstyrelsen vil i samarbejde med mobilselskaberne undersøge, hvorledes præsentationen af mobildækningen kan forbedres, siger Finn Petersen.

 

tsp 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet