Miljøundersøgelse for en halv mia. kr.

Femern afslutter danmarkshistoriens største VVM-undersøgelse, som om et par uger kommer den i offentlig høring

BRO

Af Redaktionen | [email protected]

De har talt marsvin fra luften, fra skibe og fra land. De har registreret frøer, fisk, fiskeyngel, gråsæler, fugle og flagermus sågar. Og de har målt på vandets temperatur, saltholdighed og strømforhold i Femern Bælt. 

For Femern A/S og selskabets utallige rådgivere har siden 2009 arbejdet på det, der formentlig er danmarkshistoriens største VVM, Vurdering af Virkninger på Miljøet. I alt en halv milliard kroner har den kostet, vurderer Femern A/S. Det skriver Ingeniøren i dag

Femern-projektet er nemlig følsomt, fordi den foretrukne løsning, en 18 kilometer lang sænketunnel med en firesporet motorvej og en tosporet jernbane, kommer til passere gennem et såkaldt Natura 2000-område på den tyske side og tæt på andre Natura 2000-områder. Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU.

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet