Mere indflydelse på vandplaner

Regeringens nye landbrugspakke åbner for, at kommunerne kan få en større rolle i forbindelse med vandplanerne. Det skal udnyttes, mener KL og en række kommuner.

Miljø og teknik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Halvdelen af vandplanernes indsats for at få reduceret kvælstofudledningen er skudt til hjørne. Det giver mulighed for at skabe større kommunal indflydelse i implementeringen af regeringens miljøambitioner. Regeringen indgik i sidste måned en aftale med Dansk Folkeparti om en ny såkaldt landbrugspakke. Det åbner for, at andre virkemidler, end der hidtil har været nævnt i forbindelse med vandplanerne, kan tages i brug for at reducere kvælstofudledningen.

”Vi ser det her som en mulighed for, at forslaget om de generelle virkemidler kan erstattes af lokale løsninger,” siger formanden for KL’s teknik- og miljøudvalg Martin Damm (V).

De generelle virkemidler, regeringen har tænkt på, er primært kvælstofkvoter, der skulle være indført fra 2012. De skulle stå for en reduktion af kvælstofudledningen på 10.000 ton, mens de lokale tiltag skal stå for 9.000 ton reduktion. 

Det er denne balance mellem de generelle virkemidler og de lokale løsninger, som KL håber at kunne få ændret på.

Lokal synergi

Også formanden for Limfjordsrådet, Poul Roesen (K), håber, at landbrugspakken vil kunne udnyttes til at lave flere løsninger, der er tilpasset de lokale hensyn.

”Det er svært at få generelle virkemidler til at spille sammen med den lokale indsats. Hvis vi skal have en ordent­-lig synergi ud af arbejdet 

med vandplanerne, så skal vi også have større mulighed 

for selv at vælge vores egne løsninger,” sagde Poul Roesen på et temamøde til KL’s miljø- og teknikkonference.

Fra Ringkjøbing-Skjern var der også ønsker om at sikre muligheden for større lokal indflydelse på vandplanerne. 

Formanden for kommunens miljø- og teknikudvalg, Ole Kamp (V), pegede samtidig på, at der med samfundsøkonomisk fordel kunne satses mere på vådområder end den dyre rensning af punktkilder i det åbne land.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet