Mangel på kontanter rammer udsatte børn

Indsatsen for udsatte børn og unge er under massivt pres i kommuner under administration. En budgetaftale i 11. time reddede dog Odsherred fra de mest omfattende besparelser.

Social

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

De svageste børn må holde for, når kommuner sat under administration forsøger at komme ud af deres likviditetsklemme. I sidste nummer kunne Kommunen berette, hvordan Syddjurs Kommune uden varsel flyttede to anbragte børn fra et socialpædagogisk opholdssted til en billigere plejefamilie i et forsøg på at spare penge. 

Men det er ikke kun i den østjyske kommune, at indsatsen for de svageste børn og unge er i fare for at blive sat over styr på grund af en presset økonomi. Ligesom Syddjurs er også Vesthimmerlands Kommune og Odsherred Kommune sat under administration. Og som i Syddjurs rammer den manglende økonomistyring i disse år også de udsatte børn her. 

I 2009 var budgettet for socialudvalget i Vesthimmerlands Kommune på vej til at skride med 18 mio. kr. Det førte til en tillægsbevilling på 10 mio. kr samt et sparekrav på 8 mio. kr. 

Tillægsbevillingen blev indregnet i budgettet for 2010, der dog fortsat så ud til at ville sprænge rammen med lige over fem mio. kr. Hovedsageligt på grund af udgifter til anbringelser og forebyggende indsats.

I kommunens sparekatalog er der derfor i 2010 lagt op til at spare penge på anbringelsesområdet ved blandt andet at holde igen på lønningerne til plejefamilierne, satse på mindre omfattende efterværn og anbringe børn med diagnoser som Aspergers syndrom og ADHD i plejefamilier frem for på specialinstitutioner.

”Vi har skelet til, at vores udgifter ligger et godt stykke over landsgennemsnittet. Så har vi været inde og kigge på, hvad der trækker de tunge udgifter, og det er efterværn, forebyggelser og unge, som bliver anbragt meget sent på dyre tilbud,” siger Hanne Madsen, chef for beskæftigelses- og socialforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune.

Derfor er kommunen også i gang med at oprette et værelsestilbud på det nedlagte plejehjem Grønhøj for unge mellem 14 og 23 år, som ellers skulle anbringes i en dyrere plejefamilie eller have et andet tilbud om efterværn. 

Herudover vil afdelingens ledelse blive inddraget mere i visitationen, ganske som KL’s formand Erik Fabrin har anbefalet med sine såkaldte "gyldne regler". 

Hanne Madsen understreger dog, at det afgørende i valget af tilbud er, hvilket behov det enkelte barn eller den unge har. 

Færre børn anbragt

Også Odsherred Kommune var på vej ud i massive besparelser på børne- og skoleudvalgets område i 2010. I høj grad på grund af et gammelt underskud og et merforbrug på anbringelser og specialundervisning. Her fik området dog en saltvandsindsprøjtning på over 15 mio. kr., da byrådets opposition fik presset et nyt budgetoplæg igennem. 

Der skal dog fortsat spares 8,5 mio. kr. på området. For anbragte børn og unge kommer det blandt andet til at betyde hjemtagelse af børn anbragt i andre kommuner og udvidelse af en kommunal døgninstitution, så yngre børn, der tidligere skulle have været anbragt på et opholdssted, nu kan anbringes der i stedet.

”Baggrunden er en kombination af, at budgettet skrider i 2008 og så ikke bliver rettet op i 2009. Det er ikke fordi, vi har anbragt flere børn, antallet er faktisk reduceret fra 122 til 96. Men udgifterne er uagtet det steget,” siger kommunens børne- og skolechef, Gitte Løvgren.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet