Madordning giver panderynker

Per 1. januar 2011 skal kommunerne tilbyde sund mad i daginstitutionerne. Men selv om det tager tid at blive klar, skubber en del af kommunerne fortsat opgaven foran sig. 

Sundhed

Af Mia Tang | [email protected]

Tanken bag loven er, at forældre kan slippe for at smøre madpakke, fordi børnene nu også i børnehaven skal tilbydes sund og lækker mad til frokost.  

Det lyder jo meget enkelt, men det er det bare langtfra, lyder det fra kommunerne. Enten skal der nemlig etableres brugbare køkkener i børnehaverne, som typisk ikke har den fornødne køkkenkapacitet. Eller også skal maden leveres fra centrale storkøkkener eller fra private leverandører. 

For kommunen kan det koste store summer i ombygninger. For forældrene er ordningen tvungen og gør en dagsinstitutionsplads omkring 500 kroner dyrere mere per måned. 

Flade klemmer i Århus

Oprindeligt skulle ordningen egentlig være trådt i kraft allerede 1. januar 2010, men KL fik skubbet datoen et år og fik tilført ekstra midler, fordi kommunerne klagede over de store investeringsomkostninger. 

I Århus var kommunen dog på forkant og indførte ordningen allerede i august i år ved at vælge en privat leverandør. Men da madpakkerne blev åbnet, var forældrenes forargelse til at tage og føle på. 15 kroner per barn per dag betød flade klemmer og kedelig frugt, som endte som en del af flere protestdemonstrationer. 

Kommunen står dog fast, fortæller formanden for børn- og ungeudvalget, Flemming Knudsen (S): ”Vi har ganske enkelt ikke råd til at gøre det anderledes. Personligt havde jeg gerne ventet med ordningen, men nu er den, som den er,” siger han. Derfor er resultatet i Århus, at selv om forældrene er tvunget til at betale for ordningen, smører mange stadig selv deres børns madpakker.

Vi vil gerne være fri

På den modsatte side af vandet har man valgt den modsatte strategi. Her har Kalundborg byråd så meget imod ordningen, at man som andre kommuner har søgt Indenrigsministeriet om dispensation for at slippe for den. ”Etablering af obligatoriske frokostordninger i alle daginstitutionerne vil være unødvendigt ressourcekrævende og ude af proportioner,” lyder det i brevet til ministeren, hvor man også understreger, at forældrene føler sig umyndiggjorte. 

Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen, og medlem af børn- og ungeudvalget Inge Berg-Hansen (S) er bekymret. ”Tvang på denne måde minder om noget fra det gamle Østtyskland. Forældrebetalingen er totalt  urimelig, og for kommunen er det en bombe under vores økonomi,” siger hun.

Ender ansøgningen med et afslag, har byrådet endnu ikke besluttet, hvad man så gør, men Inge Berg-Hansen frygter, at man ikke vil kunne stå inde for kvaliteten.  

”Vi risikerer, at det bliver dårligere mad end børnenes madpakker hjemmefra, og det har jeg det rigtig dårligt med,” siger hun. 

Afslag og frustration 

Også Lejre søgte om dispensation, men fik afslag. Nu har man nedsat en arbejdsgruppe, der skal pege på en brugbar løsning, men er dybt utilfreds med, at regeringen på denne måde fra centralt hold har udstukket rammerne. 

”Kommunerne er fuldt ud i stand til selv at varetage dette område. Vi har jo i forvejen fokus på kost og motion, så denne form for styring er totalt ude af proportioner,” siger Karen Højte Jensen (K) fra børn- og ungeudvalget. 

Også hun finder det meget utilfredsstillende, at forældrene fratages valgfriheden, og så hellere kræfterne brugt på særligt udsatte familier. 

”Dette er en fuldstændigt unødvendig lov, som burde bortfalde, før den overhovedet træder i kraft,” fastslår hun. 

Dette har regeringen dog ingen aktuelle planer om.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet