Imam Radwan Mansour fra Fredens Moské i Aarhus havde følgende råd til TV 2’s ‘voldsramte’ muldvarp: Det bedste er, at du holder ud og håber på, at den ophøjede Gud gør situationen bedre. Hans rådgivning er dog senere blevet undsagt af hans arbejdsgiver, Fredens Moské.
Foto: Mathias Svold / Polfoto
Imam Radwan Mansour fra Fredens Moské i Aarhus havde følgende råd til TV 2’s ‘voldsramte’ muldvarp: ”Det bedste er, at du holder ud og håber på, at den ophøjede Gud gør situationen bedre.” Hans rådgivning er dog senere blevet undsagt af hans arbejdsgiver, Fredens Moské. Foto: Mathias Svold / Polfoto

Lynindsats mod imamer i fedtefadet

Der gik kun et døgn, fra Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard skrinlagde planerne om stormoské, til han lancerede en 10-punktsplan, der skal hive imamer og moskeer ud af fedtefadet og ind i samfundet. Eksperter både roser og skoser fremgangsmåden.

Integration

Af Per Vinther | [email protected]

TV kan have stor magt og få politikere til at skifte mening overnight. I de seneste uger har TV2’s dokumentarudsendelser ’Moskeerne bag sløret’ medført beslutninger, der har stor indflydelse på muslimers liv i Danmark.

I Aarhus var borgmester Jacob Bundsgaard (S) ikke sen til at skrinlægge planerne om en stormoské på kommunal jord i Aarhus, fordi han havde “mis-tet tilliden” til de 11 muslimske foreninger, der står bag.

- Moskeerne og imamerne har sagt ét udadtil, men noget helt andet for lukkede døre. Jeg kan under ingen omstændigheder acceptere shariaråd, eller at imamer lægger pres på kvinder og opfordrer dem til at gå tilbage til deres voldelige ægtefæller, pointerer Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus.

Men reaktionen er overilet, mener Thomas Medom (SF), socialrådmand i Aarhus Kommune. Han frygter, at borgmesterens beslutning vil føre til øget radikalisering.

- Risikoen er, at vi sender de moderate muslimer i armene på de radikale muslimer og imamer. Så i stedet for at skabe grobund for moderat islamisme, radikaliserer vi dem måske i stedet.

Han bakkes op af teologiprofessor Svend Andersen fra Aarhus Universitet: Bunds-
gaard risikerer at skubbe en vigtig relation over bord.

- Løsningen er altså ikke at lade være med at sælge en grund, Jacob Bundsgaard!

- Nogle radikale muslimer ser vores retsstat og os som de vantro og noget, man skal undgå.

De anerkender dermed ikke vores demokratiske retsstat. Sådanne holdninger bør ikke formidles videre, og det skal vi finde metoder og løsninger til at undgå. Men man skal ikke forhindre moderate muslimer i at dyrke deres religion ved ikke at give tilladelse til at bygge, mener Svend Andersen.

- Jeg er tilhænger af, at moskeerne bliver så gode som muligt, og at så meget som muligt kommer frem i dagens lys og ikke ender nede i endnu mørkere kældre, siger Svend Andersen.

”Vi skal have mere åbenhed i det muslimske miljø, hvor vi skal skabe troværdighed og tillid, så det, de siger, rent faktisk også er det, de gør. Der skal være stor gennemsigtighed og transparens, og mange muslimer er heldigvis enige i det.”

Lukning ikke en løsning

Den kontroversielle Grimhøjmoské i Aarhus er også under pres fra flere sider, og bliver blandt andet mødt af krav om lukning. Men det er ikke løsningen, mener Jacob Bundsgaard:

- Det løser ikke noget. Det er holdningen hos de enkelte, der er problemet. Vi skal som kommune blive ved med det gode integrationsarbejde, som er et langt sejt træk. Vi skal oplyse børn, unge og kvinder i de miljøer om værdier og rettigheder og skabe bredere samarbejde med de moderate muslimer.

Gennem en 10-punktsplan vil han gøre op med parallelsamfundet én gang for alle. Blandt andet med en imam-certificering og uddannelse af prædikanter, så imamer ikke kan handle og rådgive i strid med den danske lovgivning. Noget, Dansk Islamisk Trossamfund støtter.

- Vi skal have mere åbenhed i det muslimske miljø, hvor vi skal skabe troværdighed og tillid, så det, de siger, rent faktisk også er det, de gør. Der skal være stor gennemsigtighed og transparens, og mange muslimer er heldigvis enige i det, understreger Jacob Bundsgaard.

Og her møder borgmesteren fuld opbakning fra adjunkt og islamforsker på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på KU, Niels Valdemar Vinding.

- Vi skal stoppe med at sige ’riv det ned’. Det er en grotesk overreaktion. Det tvinger blandt andet de muslimske kvinder længere ud, og det tvinger de moderate muslimer i armene på de radikale imamer og muslimer. Og imamerne kan så sige ’Der kan I bare se, hvordan danskerne er.’ Det er polariserende under alle omstændigheder.

Når man som her ikke er i dialog med imamerne, må man så affinde sig med, at forholdet til islam er pragmatisk.

- Man skal se, om man kan lave ansvarlige og klare aftaler med imamer og moskeer, og lige nu er et rigtig godt tidspunkt at gøre det på, pointerer Niels Valdemar Vinding.

Han mener, man skal støtte dem økonomisk for at undgå de forfærdelige lokaler og kældre, de har. Det gør det kun værre.

- Med begrænset økonomisk støtte har man et meget stærkt styringsværktøj, som kan holde imamerne på dydens smalle sti – det sikrer gennemsigtighed, og kommunerne kan stille krav til en demokratisk struktur, hvor også foreningernes medlemmer bliver hørt, mener Niels Valdemar Vinding.

Opgør med parallel-samfundet

Jacob Bundsgaard præsenterede i sidste uge en 10-punktsplan med titlen ”Opgør med parallelsamfundet – et nødvendigt opgør med de fundamentalistiske kræfter, der modarbejder det danske samfund og skaber parallelsamfund.”

Imam-certificering

Med en decideret certificering og uddannelse af prædikanter i Danmark kan vi sikre os, at vi ikke har prædikanter – herunder imamer – der handler og prædiker i strid med danske love og værdier.

Exit-program

Regeringen og Folketinget opfor--d-res til at udvide exit-programmerne fra at være fokuseret på at få folk væk fra bander og ekstremistiske grupper til også at tage sigte på medborgere, der vil flygte fra tvangsægteskab, vold eller genopdragelse.

Kvinders ubestridelige frihed og rettigheder

Kvinders frihed og selvbestemmelse er ikke til diskussion i Danmark. Igen skal tvinges til at blive i et voldeligt ægteskab. Ingen skal tvinges til sex. Og ingen skal hindres i at komme ud på arbejdsmarkedet.

Børnene først

Ingen børn skal leve i frygt for vold og social kontrol. Når og hvis det finder sted, skal det have konsekvenser, og tvangsforanstaltninger skal bringes i spil.

Skolegang

Børn og unges uddannelse er forudsætningen for en vellykket integration. Der skal stærk fokus på den tidlige indsats, for at unge med en anden etnisk baggrund kan få uddannelse og job – og forståelse for værdierne og reglerne i det danske samfund.

Gymnasier

Den ubalance, der er i elevsammensætningen på visse af vores gymnasier, er et samfundsproblem, der kræver handling. I særdeleshed er der et behov for en bedre fordeling af tosprogede elever.

Dobbelte retssystemer

Vi vil lave en målrettet indsats for, at al kriminalitet meldes til politiet – også i udsatte boligområder.

Konsekvent opfølgning

Det er nødvendigt at få afklaret, i hvilket omfang systematisk rådgivning i, hvordan man snyder med sociale ydelser, har resulteret i snyd.

Støtte åbenhed om aktiviteter

For at imødegå dannelse af parallelsamfund er det vigtigt, at der er et åbent billede af de aktiviteter, der finder sted i offentlige rammer.

Fælles rammer for styrket integration

Eksistensen af parallel-samfund udgør en ødelæggende trussel for en succesfuld integration af nye danske borgere. Derfor skal der skabes en ny og styrket dialogramme mellem de etniske minoriteter, de danske myndigheder og civilsamfundet.

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet