Thomas Medom blev som teenager politisk aktiv, fordi det vakte hans vrede og frustration at se, hvor mange hjemløse der var. Det betyder derfor meget for ham, at han nu er rådmand for sociale forhold. 
Foto: Peter Klint / Polfoto
Thomas Medom blev som teenager politisk aktiv, fordi det vakte hans vrede og frustration at se, hvor mange hjemløse der var. Det betyder derfor meget for ham, at han nu er rådmand for sociale forhold. Foto: Peter Klint / Polfoto

Langt fra Borgen – tæt på løsningerne

SF’eren Thomas Medom er rådmand i Aarhus, initiativtager til et projekt, der kombinerer praktik og sprogundervisning, og ikke interesseret i at få sin daglige gang på Christiansborg. Han vil lave politik tæt på borgerne, og nu handler det om at få flygtninge i arbejde.

Netværk

Af Søren Engelbrecht | [email protected]

Thomas Medom er ikke i politik for at komme til tops. I hvert fald ikke længere. 2008-2012 var han folketingskandidat for SF i Aarhus, men uden held, og i fremtiden kommer vi ikke til at se ham smile til de aarhusianske borgere fra lygtepæle i hele kommunen, når der er valg til pladserne på Borgen. Han har tidligere været inde og snuse til livet som folketingsmedlem i forbindelse med en åbningsdebat, og det var med til at give klarsyn.

- På Christiansborg er man længere væk fra borgerne, væk fra løsningerne. Det er mere et kynisk og taktisk spil, der handler om at få modstanderen til at se dum ud, siger Thomas Medom.

Og sådan er det ikke, når han indtager sin plads som rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus Kommune. Tonen i hans stemme ændrer sig, når han forklarer, hvordan det i byrådet i højere grad handler om at finde løsninger og tage sig af de konkrete problemstillinger. Der er også uenigheder og politiske slagsmål i Aarhus, men det er på den interessante måde. Dysten foregår mere inde i salen end i medierne, for det vigtigste er at bane vej fra problem over løsning til handling.

Beskæftigelse og sprog

Det seneste eksempel på det er af stor betydning for Thomas Medom. I slutningen af december fik han opbakning i byrådet til at videreudvikle et projekt, Jobcenter Aarhus har lavet i samarbejde med Dansk Supermarked. Ideen er at kombinere sprogundervisning til flygtninge med arbejde, og nu mener rådmanden, det er på tide, at kommunale arbejdspladser også bliver inddraget.

Projektet startede tilbage i oktober 2015, hvor Bilka i Tilst i første omgang tog imod 12 flygtninge, der over 13 uger skulle begynde dagen med tre timers sprogundervisning, hvorefter det hed arbejde i varehuset resten af dagen. Tanken var, at de danske gloser skulle bruges i praksis samtidig med, at folk fik en tilknytning til arbejdsmarkedet. Der var allerede gode erfaringer med samme koncept i Bilkas store varehus i Vejle, og samme billede tegnede sig i Aarhus.

Thomas Medom vurderede på erfaringer, han fik fra flere besøg på arbejdspladsen og samtaler med de involverede, at projektet var så stor en succes, at det skulle udvides. Kommunale arbejdspladser skal selvfølgelig også invol-veres.

- Det er efterhånden så fuldstændig evident, at det er vejen frem i beskæftigelsespolitikken at kombinere sprog og beskæftigelse, da det er de to vigtigste ting. Og det er egentlig utroligt, at det ikke er blevet gjort tidligere, siger rådmanden.

Fingeren på pulsen

Derfor indstillede han den 11. december til Magistraten i Aarhus, at projektet også skulle omfatte kommunale institutioner, da de udgør en stor del af kommunens samlede arbejdspladser. Ti dage senere meldte Magistraten tilbage, at de bakkede op om forslaget, så længe det bliver udført uden at forstyrre andre opgaver på området. Thomas Medom stod tilbage med en tidlig julegave.

Projektet er endnu ikke sø-sat, men ifølge Thomas Medom er opgaven højt prioriteret i byrådet, så der vil ikke gå længe. Men inden da skal forløbene planlægges nøje, for de kan ikke kopieres én til én fra Bilka. Hvert forløb vil være individuelt, da der skal tages hensyn til især sprog, uddannelse og hvor lang tid folk kan arbejde.

Han forklarer nøje, hvordan det hænger sammen, og hvilken effekt det har. Ved andre spørgsmål formår han at vende tilbage til det her projekt. Han er ikke en rådmand, der skubber arbejdsbyrden videre til jobcentret, straks han har sørget for at få opbakning til det i Magistraten. Thomas Medom har hænderne nede i projektet fra start til slut - andet ville i hans hoved være mærkeligt.

- Jeg er jo øverste ansvarlige for de medarbejdere, jeg betaler gildet for sprogundervisning og …

Han holder en pause, spoler tilbage og forsøger at forklare det på en anden måde.

- Jobcentret ligger jo under den magistratafdeling, jeg tilfældigvis er chef for, så den konkrete måde at administrere det på er, at jeg har stået i spidsen for det, siger han og tilføjer ydmygt, at det jo er nogle dygtige sproglærere og jobkonsulenter, der har ført det ud i livet.

Vi gør det ikke godt nok

Forklaringen af projektet emmer samtidig af stikpiller til det generelle integrationsarbejde i landets kommuner, og spørger man Thomas Medom direkte, tøver han ikke med at ytre kritik.

- Der bliver ikke gjort det rigtige. Jeg tror, man skal have været meget kort tid i beskæftigelsessystemet eller i dansk politik for at kunne påstå andet. Vi er ekstremt dårlige til at få flygtninge i arbejde i Danmark - også dårligere end mange af vores nabolande, siger han.

Men rådmanden er ikke ude på at lægge al skyld på kommunernes skuldre - tværtimod. Han anerkender, at det er kommunernes ansvar at få deres tildelte flygtninge i arbejde, men det er svært, når der ikke er megen hjælp at hente på Christiansborg. Han mener, at flertallet i Folketinget ikke interesserer sig for integration, og derfor kommer der ingen løsninger på den største udfordring aktuelt.

- Vi kommer til at have en hel klasse af befolkningen udenfor arbejdsmarkedet på overførselsindkomster, hvis vi ikke gør noget. Der er brug for at skabe ordninger som det her, men også alle mulige andre, siger Thomas Medom med henvisning til Bilka-modellen i Aarhus.

Hans vigtigste opgave

At være rådmand for sociale forhold og beskæftigelse dækker over meget mere end integration af flygtninge, men Thomas Medom er ikke et sekund i tvivl om, at det er den vigtigste opgave, han står med i øjeblikket. Samtidig ser han det som noget af det mest meningsfulde, man kan beskæftige sig med som politiker. At sikre sammenhængskraften midt i en integrationsudfordring, der kan bide sig fast i såvel Aarhus som resten af landet mange år frem.

Han understreger, at resten af byrådet i Aarhus - på tværs af partigrænser - deler den opfattelse. Thomas Medom mener også, det skaber en art sammenhold på rådhuset, at det ikke er Aarhus Kommune selv, der afgør, hvor mange flygtninge de får tildelt. Det sker fra højere sted, og derfor må udfordringen angribes udfra de præmisser, regeringen samt støttepartier udstikker.

Men det er tvivlsomt, hvorvidt majoriteten i byrådet sætter ambitionsniveauet så højt som Thomas Medom og besidder det samme drive for at få flygtninge integreret i samfundet og på arbejdsmarkedet. Han sætter barren højt og vil om et år gerne være meget tæt på at knække koden til at få flere flygtninge og indvandrere i arbejde. Aarhus Kommune er lige nu blandt de fem bedste i landet til at få virksomhedsplaceret deres flygtninge, men der er ingen grund til, at de ikke skulle gå efter at blive nummer 1.

- Vi har i for mange år accepteret, at der er store dele af vores byer, hvor det normale er IKKE at gå på arbejde. Vi har ikke løst det om et år, men vi skal bevæge os den rigtige vej og ikke den forkerte vej, som vi gør som land lige nu. Jeg synes, vi bevæger os den rigtige vej i Aarhus, men der er brug for, at den kurve bliver stejlere, siger Thomas Medom.

Blå bog

Thomas Medom

  • Født 21. april 1980
  • Gift og har to børn
  • Rådmand for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  • Medlem af Aarhus Byråd for SF siden 2010
  • Folkeskolelærer fra Aarhus Lærerseminarium
  • Kandidat i pædagogisk sociologi fra DPU, Aarhus Universitet
  • Kilde: Aarhus Kommune

Demokrati

Netværk

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet