Læger udskriver psykiatrisk medicin uden mandat

Lange ventelister og mangel på børnepsykiatere får de praktiserende læger til at udskrive psykiatrisk medicin, selvom det er imod reglerne.

Medicinering

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Lægerne føler sig nødsaget til at udskrive psykiatrisk medicin til børn, fordi der mangler behandlingstilbud og ressourcer i psykiatrien. Sådan lyder meldingen fra Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) i et høringssvar til Sundhedsstyrelsen, der er i gang med at stramme vejledningerne om medicinering af psykisk syge børn op. 

”Det er helt entydigt rigtigt, at de praktiserende læger er tvunget til at gøre noget, fordi den ambulante psykiatri er på sammenbruddets rand,” siger formand i Lægeforeningen Mads Koch Hansen og bekræfter, at problemerne i psykiatrien fører til, at de praktiserende læger udskriver medicin mod reglerne. 

Som vejledningen ser ud i dag, har psykiatrien ellers ansvaret for al behandling af børn med psykiatriske lidelser. Men det er ikke realistisk, som systemet er nu, understreger formand for Dansk Selskab for Almen Medicin Torsten Sørensen.

”Vi er helt enige i de faglige retningslinjer, men de kan ikke altid komme til at fungere derude, fordi lægen bliver klemt i de lange ventetider. Der vil være masser af situationer, hvor der er et massivt pres fra kommuner, skoler og forældre på den praktiserende læge om at gøre noget,” siger han.

Moralsk dilemma

Torsten Sørensen fremhæver, at det placerer lægerne i et dilemma, hvor de skal vælge mellem at svigte barnet og bryde reglerne. I tilfælde, hvor det drejer sig om lettere psykiatriske lidelser som depression og ADHD, bliver resultatet ofte, at lægerne udskriver medicinen.

”Vi kan på lægemiddelstyrelsens receptdata-statistikker se, at lægerne føler sig tvunget til at gøre noget og skrive præparater ud uden at have den faglige kontakt til det børnepsykiatriske system, som sundhedsstyrelsen, vejledning foreskriver.” 

Mangel på børnepsykiatere 

ADHD er den hyppigste psykiatriske lidelse blandt børn og unge, og ventetiden er flere steder i landet langt over de to måneder, som behandlingsgarantien ellers foreskriver. I Region Nordjylland, hvor ventetiden er længst, kan børn med ADHD forvente at vente helt op til et år på at komme i behandling. Vejledningen fra Sundhedsstyrelsen peger derfor på, at alment praktiserende læger i nødtilfælde selv kan udskrive ADHD- og antidepressiv medicin til børn, men at dette skal foregå i tæt samarbejde med specialiserede psykiatriske læger. Det er dog sjældent en reel mulighed, siger chefkonsulent i PLO Helle Bjørnstad.

”Der er et stort pres på børne- og ungdomspsykiatrien, og nogle steder i landet mangler der helt børnepsykiatere. Derfor er det ikke muligt for den enkelte læge at komme i kontakt med psykiatrien, og hvad gør man så?,” spørger Helle Bjørnstad.  

Telefonkontakt

De praktiserende læger efterspørger derfor en direkte telefonlinje til psykiatrien, hvor de vil kunne få vejledning inden medicinen skrives ud. Den mulighed er Danske Regioner åbne over for, men Flemming Stenild (SF), formand for Danske Regioners social- og psykiatriudvalg påpeger, at det vil kræve ændringer i organiseringen og flere økonomiske ressourcer, hvis det ikke skal gøre ventelisterne til psykiatrisk behandling endnu længere. 

”Det er en klar holdning i Danske Regioner og i regionsrådene, at vi skal have udrullet systemer, der gør, at psykiatrien i højere grad kan vejlede de praktiserende læger. Det er også på vej, men det er også klart, at det er meget at kræve af en trængt psykiatri,” siger han og fremhæver, at regionerne håber på at indføre såkaldte ‘Shared Care’-modeller, hvor psykiatri, kommune og praktiserende læger arbejder tættere sammen.

Der er endnu ikke kommet opgørelser over medicinforbruget i 2011, men ifølge Lægemiddelstyrelsen fik 14.962 børn og unge i 2010 medicin mod ADHD, mens 6.591 under 18 år fik antidepressiv medicin.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra sundhedsminister Astrid Krag (SF). 

Børn & unge

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet