Kritik af handicapråd i Randers Kommune

Sammensætningen af Randers Handicap- råd er i strid med loven, mener handicap-organisationer. Kommunen forsvarer de udpegede medlemmer, og det får nu socialministeren til at love at præcisere reglerne.

Demokrati

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

I Randers Kommune er fire af handicaprådets i alt 14 medlemmer hverken medlem af en handicaporganisation, kommunalbestyrelse eller forvaltning. Det er i strid med reglerne for, hvordan rådet må sammensættes, mener både Socialministeriet, Danske Handicaporganisationer (DH) og Det Centrale Handicapråd (DCH). 

”Vi er af den opfattelse, at sammensætningen er ukorrekt og ulovlig. Intentionerne bag loven er, at de aktive politikere skal tale med brugerne,” siger Henrik Søndergaard, som er organisationskonsulent i DH. 

Formand for DCH Ester Larsen er enig i, at situationen i Randers er problematisk.

”Det er yderst uheldigt, fordi det er vigtigt med den politiske indflydelse og beslutningskompetence. Det svækker påvirkningsmuligheden, fordi rådets relevans også er, at det kan påvirke de mennesker, der sidder med ansvaret,” siger Ester Larsen. 

Engagerede medlemmer

I juni i år modtager byrådet i Randers Kommune et brev fra Socialministeriet, hvor det blandt andet fremgår, at kommunalbestyrelsen ikke må udpege borgere eller lokalpolitikere, der ikke er medlemmer af kommunalbestyrelsen eller forvaltningen, til handicaprådet. I et svar til ministeriet afviser Randers Kommune at ændre på sammensætningen. Byrådet vurderer selv, at handicaprådet lever op til gældende lov og ret, og at byrådets regelfortolkning er gældende i lige så høj grad som ministeriets. Steen Bundgaard (A), viceborgmester i Randers Kommune, mener derfor ikke, at kritikken har noget på sig.

”Selvfølgelig skal der være byrådspolitikere, og det er der jo også i handicaprådet, men det giver en fantastisk sparring at have begge parter. Vi overholder de ting, vi skal. Hvis lovgivningen bliver ændret, så retter vi os selvfølgelig efter det, men indtil videre ændrer vi ikke på sammensætningen,” siger viceborgmesteren. 

Tove Schou Pedersen er formand for handicaprådet i Randers Kommune. Hun ser det som en fordel, at ikke alle de kommunalt udpegede medlemmer selv sidder i byrådet.

”Medlemmerne af Randers handicapråd er virkelig engagerede og interesserede. De, der ikke sidder i byrådet, varetager kun de handicappedes interesser. På den måde bliver rådets vejledninger ikke klemt mellem de handicappedes behov og hensyn til budget,” siger Tove Schou Pedersen, som ikke selv er medlem af byrådet.

Lover præcise regler

Men engagement og interesse er ikke nok, mener Henrik Søndergaard:

”Der er masser af folk, der har et engagement i handicapområdet, men det betyder ikke, at de skal sidde i handicaprådet. Hvis man hiver folk ind, som engang har siddet i byrådet eller dem, som ikke blev valgt ind, så har de jo ikke den politiske indflydelse, som dem, der har deres daglige gang på rådhuset,” siger han.

Situationen i Randers Handicapråd får socialminister Benedikte Kiær (K) til at reagere. Hun vil nu sørge for, at reglerne på området bliver præciseret, så alle handicap-råd i fremtiden kan fungere som de tiltænkte fora for dialog mellem kommune og handicaporganisationer.

"Jeg forventer naturligvis, at Randers Kommune overholder de gældende regler. Hele idéen med de kommunale handicapråd er jo netop, at der skal være et forum for dialog mellem handicaporganisationerne og kommunen. Derfor skal de medlemmer, som kommunalbestyrelsen udpeger, enten være repræsentanter for kommunalbestyrelsen eller på anden måde have tilknytning til kommunen. Denne sag viser mig, at der er behov for at præcisere reglerne for, hvem kommunalbestyrelsen kan udpege til handicaprådene. Det vil jeg få gjort hurtigst muligt,” siger Benedikte Kiær.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet