Konservatives landspolitiske krise truer borgmestrene

Kun få af partiets tolv borgmestre kan føle sig nogenlunde sikre på at blive genvalgt. 

Kommunalvalg

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Den historisk lave opbakning til De Konservative betyder, at med undtagelse af højborgene med absolut flertal i Gentofte og Vallensbæk, kan en forskydning af enkelte mandater i landets øvrige Konservative kommuner, inklusive Frederiksberg, vælte de siddende borgmestre. 

Ifølge Roger Buch, der forsker i kommunalvalg ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kan det let ende med, at De konservative bliver udsat for lidt af et blodbad ved kommunalvalget i november 2013.

“Selv om der stadig er noget tid til, så virker det ikke sandsynligt, at opbakningen til partiet kan løftes mere end fra forfærdeligt til dårligt. Det vil også kunne mærkes lokalt, hvor jeg vurderer, at man risikerer at miste halvdelen af borgmesterposterne,” siger Roger Buch.

Tommelfingerreglen er, at de landspolitiske tendenser slår igennem med halv kraft lokalt. Men det er en gennemsnitsbetragtning, som kan dække over betydelig lokal variation.

Og netop det sidste hæfter flere Konservative borgmestre sig ved, når de skal slå deres bekymring ned. 

“Jeg tror, at det landspolitiske vil få konsekvenser i de kommuner, hvor vi ikke sidder på borgmesterposten. 

Der hvor vi har borgmesterposten, tror jeg først og fremmest, borgerne kigger på, hvordan borgmesteren har klaret opgaven,” siger Allerøds borgmester Erik Lund, der med nød og næppe kunne beholde borgmesterkæden om halsen efter valget i 2009. 

Vi må klare os selv

Ved folketingsvalget mistede Konservative imidlertid en del terræn i Allerød. Det samme skete i Vesthimmerland, hvor Knud Kristensen i 2009 skubbede Venstre fra magten.

“Det er jo et titusinde kroners spørgsmål, hvad det kommer til at betyde. Men jeg vurderer nu, at et kommunalt valg holder sig fri af det landspolitiske,” siger Knud Kristensen.

Han forventer til gengæld, at partiets krise vil få betydning for hans valgkamp.

“Jeg regner ikke med at kunne trække nogen fra partigruppen herover til at hjælpe mig. Det er helt klart, at næste valg er fuldstændig op til den lokale konservative gruppe inklusive borgmesteren,” siger Knud Kristensen.

Erik Lund håber ikke, at det bliver scenariet. Han mener, at partiets hovedorganisation skal sætte hårdt ind på at støtte de siddende borgmestre. Hvis man taber borgmestre lokalt, vil det nemlig være med til at trække partiet endnu længere ned, frygter han. 

Negativ borgmestereffekt

Partiets politiske ordfører på Christiansborg, Benedikte Kiær, er imidlertid tilbageholdende med at kaste folketingsgruppen ind i kampen for at bevare borgmesterposter rundt om i landet.

“Det er jo nogle meget dygtige borgmestre, vi har siddende rundt omkring, og de behøver ikke at have os rendende. Kommunalvalget kører i et andet regi end vores arbejde med at forny partiet her fra Christiansborg,” siger Benedikte Kiær. 

Hun føler sig ligesom Erik Lund og Knud Kristensen sikker på, at borgmestereffekten lokalt er langt stærkere end afsmitningen fra det landspolitiske.

Selv om ræsonnementet om, at vælgerne godt kan adskille de lokalpolitiske præstationer fra det nationale niveau er fornuftigt, så mener Roger Buch ikke, at det er nogen trøst for de konservative borgmestre. For ved næste valg kan borgmestereffekten meget let vise sig at have et negativt fortegn.

“Siden sidste kommunalvalg har kommunerne jo været nødt til at gennemføre en masse besparelser. Så jeg tror roligt, man kan regne med, at borgerne har en sur stemning over for kommunerne i disse år, der kan ramme alle de siddende borgmestre hårdt,” siger Roger Buch.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet