Kommunerne svigter tilsyn med private jobfirmaer

Mange kommuner følger ikke op på private virksomheders jobindsats, viser undersøgelse fra Rigsrevisionen.

Privatisering

Af Sine Riis Lund | [email protected]

De kommunale medarbejdere er lidt for gode til at slænge benene på bordet, når de først har overladt arbejdet med at få ledige i job til private firmaer. Kommunerne har ellers en forpligtelse til at føre tilsyn med de privates indsats. Det ser mange kommuner dog tilsyneladende stort på, viser undersøgelse fra Rigsrevisionen.

- Rigsrevisionens undersøgelse viser endvidere, at det langtfra er alle kommuner, der følger op på andre aktørers resultater og kvalitet. Opfølgningen er væsentlig for at sikre den rigtige sammenhæng mellem pris, resultater og kvalitet, skriver Rigsrevisionen således i sin beretning om effekten og kvaliteten af andre aktørers beskæftigelsesindsats.

Borgernes ret krænkes

Kommuner kan indgå samarbejde med andre aktører under enten landsdækkende rammeaftaler eller lokale aftaler. I begge tilfælde svigter tilsynet.

Hver tiende følger sjældnere end årlig op på, om ledige henvist til andre aktører kommer i arbejde eller uddannelse. Hver fjerde følger heller ikke op på indholdet af den aktivering, som andre aktører tilbyder under de landsdækkende rammeaftaler, mens det gælder hver tiende under de lokale aftaler. For de privates jobplaner gælder det, at henholdsvis hver femte og næsten hver tredje ikke har fulgt op.

Undersøgelsens resultat er problematisk, mener formanden for statsrevisorerne, Peder Larsen (SF).

- Offentlige myndigheder er til for at beskytte befolkningen, og når der er anerkendt en ret, og loven sætter en tærskel for, hvordan man beskytter denne ret, som man ikke overholder, så er det jo ikke godt nok, siger han.

Fløden skummes

Opfølgning på konkurrenceudsatte områder er også noget, som de danske myndigheder kan blive endnu bedre til, pointerer Carsten Greve, professor med ekspertise i offentlig ledelse, markedsgørelse og privatisering ved CBS.

I forlængelse af opfølgningen har et andet problem på beskæftigelsesområdet været det, som man kunne kalde ’flødeskumning’, hvor nogle private firmaer har koncentreret sig om de ledige, der er lettest at få i arbejde. Dermed står de mest vanskelige ledige stadig tilbage.

- Det handler om, hvordan kontrakten er skruet sammen, og der kan være en risiko for, at det kun er på kort sigt, at man opfylder sine mål med kontrakten, og det er simpelthen, fordi kontrakten har været skrevet for dårligt, siger Carsten Greve.

I Rigsrevisionens rapport får Arbejdsmarkedsstyrelsen desuden kritik for kun delvis at have understøttet kommunernes opfølgning.:

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet