Kommuner der har underskrevet charteret: København

Frank Jensen (S), overborgmester 

Ligestilling i topledelse

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Hvorfor har Københavns Kommune satset på ligestilling i ledelsen?

I Københavns Kommune ser vi mangfoldighed som en ressource. Vi vil gerne afspejle befolkningen på ledelsesniveauet. Konkret har vi besluttet, at intet køn må være repræsenteret med mindre end 40 procent på hvert ledelsesniveau. Målsætningen skal være opfyldt i 2013, og vi er allerede nået rigtigt langt. I det øverste ledelsesniveau har vi nu 43 procent kvinder.

Som en del af charteret for flere kvinder i ledelse har I opstillet måltal for kønsfordelingen i ledelsen. Underminerer det ikke kvalifikationsprincippet?

Nej, vi går altid efter at ansætte dem, der er de bedst kvalificerede. Udover at skabe en kønsbalanceret ledelse er formålet med måltallene at sikre, at vi får hele talentmassen frem i lyset og ikke pr. automatik reproducerer den ledelse, vi har i dag. I en rekrutteringssituation er der ofte tendens til at vælge dem, der ligner en selv.

Hvis kommunen ikke kan leve op til jeres måltal, vil du så overveje indførslen af deciderede kvoter i kommunen? 

Jeg ved godt, at Socialdemokraterne sammen med den øvrige opposition i april fremlagde et lovforslag om at pålægge danske børsnoterede virksomheder inden for fire år at få andelen af kvinder i bestyrelserne op på 40 procent. Jeg følger naturligvis behandlingen af forslaget med stor interesse, men vi har ingen planer om at arbejde for lignende tiltag I København.

I har ansøgt om lov til at lave et pilotforsøg, der giver økonomiske incitamenter ved ansættelse af kvindelige ledere. Aarhus Universitet har fået meget kritik for et lignende tiltag, så frygter I ikke den samme storm?

Nej. De sidste mange år er der ikke sket nogen kønsmæssig fremgang på ledelsesgangene. Det viser, at udviklingen ikke kommer af sig selv. Vi vil gerne lave et forsøg med resultatlønskontrakter for vores direktører. Så må vi se, om det er et tiltag, der kan fremme en mere ligelig kønsfordeling på kommunens chefniveau.

 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet