dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Klimainvesteringer skal bedre kunne betale sig

Klimainvesteringer skal bedre kunne betale sig

De regnetekniske forudsætninger for at gøre investeringer i fremtidens klima og miljø mere rentabelt skal ændres. Men det er usikkert, hvor langt Finansministeriet vil gå

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Det kan synes tekniske, men reelt har den såkaldte diskonteringsrente stor betydning, når de samfundsøkonomiske konsekvenser af en offentlig investering skal klarlægges. Særlig stor er effekten for miljøbevarende og klimabeskyttende tiltag, som koster relativt store investeringer på kort sigt, mens gevinster først høstes på lang eller meget lang sigt.

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier