K: Flere skal have ressourceforløb

En begrænset adgang til førtidspensionens arvtager skiller par tierne bag reformen. Regeringen er tavs.

Reform

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Ændringerne af reglerne om førtidspension skal medføre en tidligere indsats for personer, der er i risiko for at ryge helt ud af arbejdsmarkedet. Det siger De Konservative, efter en række høringsparter har kritiseret lovforslaget, som udmønter reformen af fleksjob og førtidspensionen.

Kritikerne mener, at der stilles for skrappe krav til adgangen til de såkaldte ressourceforløb, der skal erstatte førtidspensionen for personer under 40 år.

Som lovforslaget ser ud nu, er kriterierne nemlig de samme for at kunne komme i et ressourceforløb, som de i dag er for at modtage førtidspension, lyder kritikken.

”Det går stik imod den politiske hensigt med reformen,” siger arbejdsmarkedsordfører Mai Henriksen (K). Hun peger på, at formålet med ressourceforløbene netop er at sætte ind, inden en ledig bliver så dårlig, at det i dag vil føre til en førtidspension.

Det kræver, at ressourceforløbene giver adgang til en bredere målgruppe, end de der i dag kan få førtidspension. Og netop det var klokkeklart den politiske intention med aftalen om at ændre fleksjob- og førtidspensionen, understreger Mai Henriksen.

”Ser vi, at der er problemer i det her, så må vi gribe ind,” siger hun og bebuder at rejse spørgsmålet om visitationen over for ministrene i den netop indledte lovbehandling.  

Hjælpen kommer for sent

Blandt andet Socialrådgiverne har i deres høringssvar udtalt sig negativt om de stramme kriterier for at få tilkendt et ressourceforløb. De er bekymrede for, at hjælpen kommer for sent, fordi ressourceforløb først må tildeles, efter at alle andre muligheder i lovene om aktiv social- og beskæftigelsespolitik er udtømt.

'Skal reformen få en reel betydning i form af et fald i antallet af førtidspensionister, skal de nye ressourceforløb kunne bevilges i det øjeblik en samlet (social)faglig vurdering godtgør, at en helhedsorienteret, tværfaglig og sammenhængende indsats er nødvendig', skriver Socialrådgiverne i deres høringssvar.

Også Danske Handicaporganisationer (DH) er stærkt kritiske overfor, at der ikke lægges op til en tidligere indsats.

'DH kan frygte, at ressourceforløb reelt blot bliver en yderligere tidsmæssig forlængelse af processen frem mod førtidspension og fleksjob, og ikke vil skabe en beskæftigelseseffekt i form af flere job', skriver DH.

Professor i Socialret ved Aalborg Universitet, John Klausen, bekræfter desuden overfor P1 Orientering, at kriterierne for at komme ind i et ressourceforløb svarer til de krav, der i dag stilles til personer, som søger om førtidspension. Dermed lægges der ikke op til den tidligere indsats, som regeringen tidligere på året fremlagde som nøgleelement i førtidspensionsreformen, mener han. 

Spareøvelse

Både Enhedslisten og Dansk Folkeparti, der som de eneste står uden for den politiske aftale, er helt på linje med kritikken.

”Sådan som jeg opfattede reformforslaget, så skulle kriterierne for at få ressourceforløb være bredere, og derfor var vi positive over for lige netop den del, fordi den handlede om tidlig indsats. Men jo mere man graver sig ned i den reform, jo mere klart står det, at det bare er en stor spareøvelse,” siger Enhedslistens socialordfører Finn Sørensen. 

Venstre er derimod positivt stemt over for udsigten til, at ressourceforløbene bliver begrænset til de allerdårligste. 

”Jeg tror, at det er vigtigt at holde fast i en stram visitation. Ellers når vi ikke det, der er det politiske mål med vores reform, nemlig at sikre at især færre unge parkeres på offentlig forsørgelse,” siger arbejdsmarkedsordfører Ulla Tørnæs (V).

Det har hverken været muligt at få en kommentar fra Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup (S) eller Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S). Heller ikke arbejdsmarkedsordførerne fra SF eller Radikale Venstre har ønsket at udtale sig. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet