Politik fra rødderne
Det er nemt for patienterne at modtage behandling online: De kan sidde, hvor de vil og styrer selv, hvornår de vil tage modulerne.
Foto: Region Syddanmark

Forskning: Onlinebehandling af angst og depression virker

Online-psykiatri kan mindske udfordringen med et stigende antal psykisk syge, og samtidig udligner den geografiske forskelle, lyder det fra forsker.

 selvhjælps-psykiatri

Af Emma Oxenbøll | [email protected]

Lige nu er der fri adgang til kommunen.dks artikler, blogs og kronikker i forbindelse med sommerferien.
God fornøjelse, vi håber, du sætter pris på det :)

Når deprimerede Dennis eller angste Anne skal have hjælp til at få bugt med deres psykiske lidelser, er onlinebehandling gennem Internetpsykiatrien et kvalificeret bud på hjælp.

Det viser psykolog Kim Mathiasens ph.d-projekt, som han netop har forsvaret.

Internetpsykiatrien er en klinik drevet af Region Syddanmark, der tilbyder behandling for panikangst, social angst, enkeltfobier og let til moderat depression via nettet til borgere i hele landet. En slags selvhjælp.

Ved starten og slutningen af behandlingen møder borgerne en psykolog gennem et videoopkald på en sikker forbindelse, mens de selv skal stå for at gennemføre de resterende moduler i programmet gennem en periode på ti til tolv uger.

Alt, de skal bruge for at komme i gang, er internetadgang og 12 minutter til at udfylde et behandlingsskema.

   Det er et lavtærskel-tilbud til samtlige voksne mennesker med angst og depression. Uanset hvor du bor i landet, bare du har internetforbindelse. Det har 93 pct. af danskerne. 

Selvom det næsten virker for simpelt og måske også tankevækkende, at behandling af psykiske lidelser kan foregå delvist via selvhjælp og psykologhjælp online, viser det sig at være en succes. Derfor kan stat, regioner og kommuner give borgere en kvalificeret psykiatrisk behandling og tilmed spare tid og penge, hvis de benytter tilbuddet.

Samtidig skaber det lighed i sundhed, forklarer Kim Mathiasen.

- Vi har uheldigvis stadig det problem i Danmark, at vi - selvom vi har et godt sundhedsvæsen - ikke har fuldkommen lighed. Det er ikke lige meget, hvor man for eksempel bor. Med Internetpsykiatrien er det fuldstændig lige meget.

Han forsker ved Syddansk Universitet og har bl.a. undersøgt, hvordan online behandling af angst og depression kan integreres i det danske sundhedsvæsen. På baggrund af tre studier med 346 patienter konkluderer han bl.a., at symptomer på angst og depression hos voksne mindskes markant fra før behandling i Internetpsykiatrien til efter.

Når han sammenligner det resultat med mere kontrolleret forskning på området, kan han se, at der kan skabes cirka samme effekt ude i klinisk praksis, som man kan på laboratorierne på universiteter.

- Det er faktisk muligt at overføre den kliniske effekt ud af laboratorierne og ind i virkeligheden, forklarer Kim Mathiasen.

Internetpsykiatrien

- Er en klinik under Telepsykiatrisk Center i Region Syddanmark, der tilbyder online behandling af psykiske lidelser

- Blev oprettet i 2015 som et to-årigt forsøg i regionen finansieret af satspuljemidler

- Fortsatte i 2018 som et landsdækkende tilbud og som forsøgsordning indtil 2021

- Har egne psykologer ansat specifikt til tilbuddet


Kilde: Region Syddanmark

Ingen 'one size fits all'
Kim Mathiasen mener, at onlinebehandling fremover kan øge behandlingskapaciteten og styrke den psykiatriske behandling i takt med, at udviklingen i psykisk sygdom betyder, at flere og flere rammes af angst og depression. Det er i forvejen underbehandlede lidelser, står der i ph.d-afhandlingen.

- Hvis den nationale udrulning af Internetpsykiatrien bliver gjort permanent, har vi et lavtærskel-tilbud til samtlige voksne mennesker med angst og depression. Uanset hvor du bor i landet, bare du har internetforbindelse. Og det har 93 pct. af danskerne, siger Kim Mathiasen.

Behandlingen foregår i programmet MindDistrict, som bygger på behandlingsformen kognitiv adfærdsterapi. En terapiform, der er valgt, fordi den ifølge ham har solid evidens og er testet gennem 50-60 år.

Det, der i virkeligheden er nyt, er ikke indholdet i behandlingen, det er formatet, den leveres med, lyder argumentet.

- Der er adskillige psykologiske behandlinger, der er god evidens for. Grunden til, at vi har kastet os over kognitiv adfærdsterapi, er, at den har det mest solide evidensgrundlag. Det er ikke det samme som at sige, at den er bedre. Det er bare bevist mange gange, at den kan noget, siger han.

 Det er måske endda muligt at lave en optimering af måden, vi laver psykologisk behandling på de psykiatriske afdelinger.

Også Sundhedsstyrelsen anbefaler kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og depression. Behandlingen går ud på at ændre patientens tankemønstre og tillærte opfattelser af sig selv og verden. Terapien har ifølge ph.d-en også et meget pædagogisk format, fordi den enkelt kan omgøres til selvhjælpsfunktioner. For eksempel hjemmeøvelser, som patienten selv skal lave.

Det gør den velegnet også på et praktisk niveau.

I ph.d-afhandlingen peger de kliniske resultater, patienternes og personalets tilfredshed på, at man skal overveje at implementere internetbaseret kognitiv terapi i sundhedstilbud - særligt fordi resultaterne i behandlingen af angst og depression er positive.

- Nu har vi vist, at det er muligt at nå meget bredt ud med en ret effektiv behandling gennem Internetpsykiatrien. Det er måske endda muligt at lave en optimering af måden, vi laver psykologisk behandling på de psykiatriske afdelinger, siger Kim Mathiasen.

I den forbindelse skal man kigge særligt efter et af de tre studier i hans ph.d.-afhandling: Det sidste.

Patienterne møder en psykolog ved starten og slutningen af behandlingen. Foto: Region Syddanmark
 

Halvt internet, halvt ansigt til ansigt
Her undersøgte Kim Mathiasen, om såkaldt 'blended-care' også ville have en positiv effekt på patientens angst eller depression. Behandlingen gik ud på at kombinere online sessioner med traditionel behandling med en psykolog ansigt til ansigt.

Den form for behandling er ikke geografisk uafhængig, men til gengæld fungerer den sammen med den eksisterende psykiatri, forklarer Kim Mathiasen. Derfor vil blended-care i teorien kunne passe ind på en traditionel psykiatrisk afdeling, hvor udelukkende online behandling ikke gør sig godt.

- I princippet kunne du sige, at Internetpsykiatrien - altså den støttede selvhjælp - i højere grad afhjælper pres på primærsektoren, hvor blended-care måske i højere grad afhjælper pres på sygehussektoren, siger han.

Resultatet af det tredje studie målt på 76 patienter viste, at det efter seks måneders behandling er lige så godt at have en blanding af halvt af hver som at have haft alle sessionerne ved fysisk fremmøde:

- Det er jo virkelig interessant, hvis det kunne implementeres med den effekt ude på de psykiatriske afdelinger. Så ville nogle patienter lige så godt kunne få et blended-forløb, hvilket ville kunne frigive nogle ressourcer til at lave længere og højere intensitetsforløb til dem, der har mere komplekse sygdomstilstande, siger han.

- Den mulighed kniber det altså med i dag, og det er ikke godt.

Ifølge Kim Mathiasen er en anden fremtidsmulighed at udvide diagnose-spektret for onlinebehandlingen. 

- Man kan godt udvide Internetpsykiatrien til andre diagnoser og patientgrupper, så det for eksempel også gælder PTSD og OCD, som det allerede gør i andre lande. Så kunne man også tilbyde teenagere eller børn behandling, siger han.

Social & sundhed


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57