Initiativ får flere førtidspensionister i arbejde

16 kommuner har sat fokus på at få flere yngre førtidspensionister ansat i skånejob eller deltidsstillinger. Hver femte af de interesserede har nu fået job. 

Jobindsats

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

5.558 førtidspensionister modtog i løbet af foråret et brev fra deres lokale jobcenter. Brevet oplyste om muligheden for at arbejde ved siden af pensionen og om en ny klippekortsordning, som giver alle førtidspensionister ret til fem samtaler med en jobkonsulent. 

I begyndelsen af september var 652 førtidspensionister tilmeldt arbejdssøgningen, og der var etableret 152 jobs i alt, viser nye tal fra rådgivningsfirmaet DISCUS, som samler op på kommunernes jobindsats for førtidspensionister. Det svarer til, at over 23 procent af de interesserede nu har fået en tilknytning til arbejdsmarkedet. 

”Det undrer mig ikke spor, at der er kommet flere førtidspensionister i arbejde, når kommunerne har sat et øget fokus på det. Vi har råbt og skreget i årevis om, at der er mange, som gerne vil i arbejde, men ikke får muligheden,” siger Inger Steen Møller, som er formand for arbejdspolitisk udvalg i Dansk Handicap Forbund. 

På landsplan er cirka to procent af førtidspensionisterne beskæftiget i job med løntilskud eller deltidsarbejde.

Nyt for jobcentre

Initiativet omfatter i alt 16 kommuner, som målrettet er gået i gang med at få flere førtidspensionister under 40 år i arbejde. I Svendborg Kommune er 20 førtidspensionister blevet ansat enten i skåne- eller ordinære jobs.

”Projektet har sat fokus på, at der er en mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet også uden at true udbetalingen af førtidspension,” siger jobkonsulent Torben Lund-Larsen. 

Hans stilling er blevet oprettet som en del af initiativet, ligesom der er blevet ansat jobkonsulenter i de andre 15 kommuner. Og det er noget helt nyt for de fleste jobcentre, at de aktivt skal til at formidle arbejde til førtidspensionister.

”Afklaring, hjælp og støtte er ikke normalt et indsatsområde i jobcentrene, når det kommer til at få førtidspensionister i job. Det er det, initiativet sætter ressourcer af til,” siger udviklingskonsulent i DISCUS Anne Gunst, som er spændt på, hvad indsatsen præcis vil føre med sig.

Frygt for systemet

Mange førtidspensionister har svært ved at gennemskue, hvad de præcise regler på området er, og det er en hæmsko, når mulighederne for job skal afsøges.

”Der er en udbredt frygt for systemet. Folk er bange for, at hvis de henvender sig til kommunen og siger, at de er i stand til at arbejde bare i en eller anden form, så er der nogen, der vil tage pensionen fra dem,” siger Inger Steen Møller. Det billede nikker Torben Lund-Larsen genkendende til. 

”Generelt er folk bange for, om det vil gå ud over pensionen at få et arbejde. Det er også et svært system at gennemskue, for reglerne er forskellige, så hver enkelt sag har brug for, at man ser adskilt på den,” siger Torben Lund-Larsen, som skønner, at en enlig førtidspensionist uden ydelser ved siden af kan tjene op til 66.000 kroner årligt, uden det får konsekvenser for pensionsudbetalingen.

Lige nu er kommunerne i gang med at udvide tilbuddet til også at omfatte førtidspensionister på op til 50 år. Initiativet er et led i Arbejdsmarkedsstyrelsens ’Initiativ for førtidspensionister, der ønsker arbejde’.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet