I den lille mands tjeneste

Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen overtager pr. 1. februar posten som Folketingets ombudsmand. Han glæder sig til at sætte sit præg på embedet og finder i øvrigt inspiration i Dostojevskijs forfatterskab. 

Ugens uundgåelige

Af Camilla Boyhus Madsen | [email protected]

Tillykke med posten, Jørgen Steen Sørensen! Hvad glæder du dig mest til? 

Det at hjælpe den enkelte borger med hans eller hendes retsstilling – det er selve sjælen i Ombudsmandens virksomhed. Grundmissionen, det er at hjælpe den lille mand på gaden. 

Hvordan vil du forholde dig til det fokus, der er på en ombudsmand?

Jeg kommer jo fra en stilling som rigsadvokat, som også er omgæret med en vis opmærksomhed. Det vigtigste er at følge sine egne vurderinger og ikke lade sig påvirke af ydre pres. 

Hvordan vil du gå til jobbet, sammenlignet med din forgænger, Hans Gammeltoft-Hansen?

Nu skal det jo ikke være sådan, at hele ombudsmandsfunktionen ændrer sig, bare fordi der kommer en ny ombudsmand til. Men selvfølgelig har enhver sit personlige præg. Den gamle ombudsmand har fokuseret meget på det, man kalder forvaltningsprocessen – altså de formelle regler. Jeg tror, tiden måske er kommet til at se mere indgående på substansen i sagerne. Det er også indholdet eller udfaldet af den enkelte sag, som borgerne i reglen er mest optagede af. 

Gammeltoft var ombudsmand i 25 år. Bliver du lige så længe på posten?

Jeg ved, at Folketinget overvejer at begrænse stillingen til et vist åremål. Man har vist ikke lagt sig fast, men det er naturligvis vigtigt med en ­rimelig kontinuitet. 

Det har været på tale at indføre ombudsmænd for studerende og på børneområdet. Hvad er din mening om det?  

Jeg tror ikke, det er en god idé at have mange forskellige ombudsmænd rundtomkring i landet. Men hvis der er noget, man synes ombudsmanden gør for lidt ved, så kan man jo bede ham om at gå nærmere til den opgave. Det er også en del af det nye regeringsgrundlag, at man skal have en børneombudsmandsordning. Ombudsmanden skal altså fremover tage sig endnu mere af børn, end man typisk har gjort. 

Jeg har læst, at du er begejstret for Dostojevskij. Får du stadig tid til ham?  

Det skal jeg have, for jeg har altid haft det sådan, at man passer sit arbejde bedst, hvis man også sørger for tid til andre ting. 

Kan man ligefrem få gavn af hans værk i embedet som ombudsmand?

Ja. Dostojevskijs synspunkt er, at hvad enten man er rig eller fattig, mægtig eller ydmyg, så er det enkelte menneske den største værdi, der er i verden. Og det passer ­meget godt med Ombudsmandens vigtigste opgave – at hjælpe den enkelte og sørge for, at vedkommende bliver behandlet godt og retfærdigt, uanset position.

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet