Hver 10. kommune får alvorlig kritik fra Socialministeriet

En gennemgang af regnskaberne for 2011 afslører fejl i 46 kommuner. 10 kommuner skal forklare, hvad de gør for at rette fejlene.

Sjusk

Af Bruno Ingemann | [email protected]

Der er fundet alvorlige fejl og mangler i op mod halvdelen af kommunernes regnskaber vedrørende de områder af sociallovgivningen, som via statsrefusion finansieres helt eller delvist af staten.

Det fremgår af Social- og Integrationsministeriets decisionsskrivelser, som netop nu er sendt til alle landets kommuner for regnskabsåret 2011. dknyt har bedt om aktindsigt i alle decisionsskrivelserne, og heraf fremgår det, at forholdene i 11 kommuner betegnes som 'yderst kritisable', mens 32 andre kommuner får vurderingen 'kritisabelt'. 

En af de 11 kommuner, der har fået hård kritik, er Furesø, og her er der ifølge velfærdsdirektør Niels Milo Poulsen 'kæmpe fokus' på at rette op på års mangelfuld og fejlbehæftet sagsbehandling:

- Vi gennemgår alle omkring 600 sager for at rette op på fejlene, siger han.

Ny ledelse

Furesø Kommune har hyret konsulentfirmaet Valcon til at bistå med gennemgangen og ansat flere medarbejdere i midlertidige stillinger for at kunne klare ekstraopgaverne og samtidig passe den daglige drift. I kritikken af Furesø skriver ministeriet, at det ‘finder det yderst kritisabelt, at revisor har været nødsaget til at afgive en revisionsbemærkning på området.

Bemærkningen kan henføres til, at der kun i et begrænset antal af de 320 aktive sager i Handicapteamet er foretaget løbende revurderinger, og at de hidtidige tiltag til forbedringer af sagsadministrationen – blandt andet som følge af revisionsbemærkninger på grund af et højt fejlniveau på området – ikke har haft den tilstrækkelige effekt.'

De kritisable forhold har stået på gennem flere år og skyldes ifølge Niels Milo Poulsen 'forskellige ting'.

 Derfor har kommunen også gennemført flere tiltag for at rette op på forholdene.

Således har Børne- og Familiecentret fået både ny centerchef og ny faglig leder.

Alle medarbejdere har gennemgået et lean-forløb med fokus på nye arbejdsgange, og endelig er Furesø Kommune ved at indføre et  nyt edb-system.

- Vi har manglet et robust journaliserings- og sagsbehandlingssystem, men det har vi fået nu, og vi er ved at lægge alle sager ind i det, forklarer Niels Milo Poulsen.

Et kontinuum

Social- og Integrationsministeriet konstaterer, at Furesø skal 'foretage de nødvendige refusionsmæssige berigtigelser'.

Det skal ske når de gamle sager nu underkastes en fornyet gennemgang.

Velfærdsdirektør i Furesø Niels Milo Poulsen forventer ikke, at kommunen skal betale penge tilbage til staten. Men Niels Milo Poulsen vil ikke afvise, at nogle borgere i kommunen kan have fået udbetalt mindre, end de har haft krav på.

- Det er et kontinuum, hvor nogle har fået for lidt, andre har fået for meget, og hvor vi ikke i tide har fulgt op på merudgifter, som måske skulle have været stoppet, fordi borgeren ikke længere var berettiget til at modtage ydelsen, siger han.            :

10 af de 11 kommuner, som vurderes 'yderst kritisabel', skal inden den 27. april fremsende en redegørelse til ministeriet om, hvad kommunen har gjort for at rydde op i den kritisable administration. 

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet