Huslejesag skal i Sø- og Handelsretten

Den principielle sag om Tårnbys lejeaftale med et bådværft skal nu gå om i Sø- og Handelsretten

Udsætte

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Sø- og Handelsretten mener, der bør foretages et syn og skøn i den efterhånden meget langvarige Tårnby-sag, hvor kommunen er blevet dømt for at give ulovlig støtte til Hellers Yachtværft. Sø- og Handelsretten er ikke overbevist om, at den hidtidige vurdering af markedslejen har været korrekt.

Dermed er striden mellem de to involverede bådværfter ikke slut efter både at have været igennem Konkurrencestyrelsen og Konkurrenceankenævnet. Her blev Hellers Yachtvært dømt til at betale i omegnen af 800.000 kroner på grund af en husleje under markedslejen fastsat af Tårnby Kommune.

Principiel sag
Striden ses som en principiel sag om lejeaftaler mellem det offentlige og private erhvervsdrivende og har nu varet i snart ti år. Sø- og Handelsrettens kendelse betyder samtidigt, at Hellers Yachtværft ikke i første omgang skal betale de cirka 800.000 kroner til Tårnby, da sagen har fået opsættende virkning.

Det ærgrer den anden part i sagen, Lynettens Bådservice.

- I 2014 kan vi således forvente, at den ulovlige konkurrenceforvridning har stået på i ti år. Lovovertræderen kan med kommunens ulovlige hjælp opbygge sin position og magt op i bådbranchen, medens konkurrenterne blot må se til for senere at lukke virksomheden, siger ejer Klaus Schlichter.

Syn og skøn
Omvendt glæder Hellers Yachtværft sig meget naturligt over Sø- og Handelsrettens beslutning.

- Det er meget tilfredsstillende, at vi har fået medhold i vores hovedsynspunkt, nemlig at det syn og skøn, som Konkurrencestyrelsen ensidigt har gennemført, ikke kan stå uanfægtet alene, og at der nu skal holdes et reelt og sædvanligt syn og skøn efter reglerne i erhvervslejeloven, og særdeles tilfredsstillende, at min klient får mulighed for at fortsætte sin virksomhed, mens sagen kører ved Sø- og Handelsretten, siger advokat Ejner Bækgaard, der fører sagen for Hellers Yachtvært, til minbaad.dk.

Sagen er også blevet set som principiel i spørgsmålet om, hvorvidt det er konkurrencelovgivningen eller erhvervslejeloven, der skal anvendes i denne type lejeaftaler mellem det offentlige og private.

Hidtil har konkurrencemyndighederne vurderet sagen efter konkurrencelovens § 11a.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet