Grænser for aflastning er på kant med loven

Kalundborg er netop blevet underkendt af tilsynet for at have indført loft over, hvor mange døgns aflastning handicappede tilbydes. En række kommuner opererer med lignende grænser.

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Flere kommuner har fastsat grænser for, hvor mange døgns aflastning svært handicappede maksimalt kan få. Det er ikke blot en trussel mod de handicappedes retssikkerhed, men er sandsynligvis også i direkte strid med den sociale lovgivning, slår en afgørelse fra Tilsynet ved Statsforvaltning Sjælland fast.

I den konkrete afgørelser underkender Tilsynet Kalundborg Kommunes såkaldte kvalitetsstandarder for aflastning, fordi det fremgår, at kommunen maksimalt vil tildele 70 døgns aflastning til svært handicappede borgere, som bor i eget hjem.

Ifølge Tilsynet må kommuner ikke indføre generelle retningslinjer for den type ydelser, som begrænser det konkrete skøn i den enkelte sag. Derfor må Kalundborg Kommune nu revidere deres kvalitetsstandarder på området. Og det er ifølge Kirsten Ketscher, professor i socialret ved Københavns Universitet, helt på sin plads.

- Kommunerne skal overholde loven, og borgeren skal have det, den har krav på. Derfor mener jeg ikke, at kommunerne har lov til at lave den slags afvejninger. De må under ingen omstændigheder lave bindende retningslinjer, siger Kirsten Ketscher.

Urimeligt og ulovligt

Socialminister Karen Hækkerup (S) er på samme linje. I et svar til Folketingets Socialudvalg slog hun i sidste uge fast, at det er ulovligt at sætte loft over aflastningen til handicappede.

- Det er både urimeligt og i strid med lovgivningen at sætte et fast loft over antallet af aflastningsdøgn, og dermed tilsidesætte kravet om, at afgørelser skal baseres på en konkret og individuel vurdering af behovet i hvert enkelt tilfælde, skriver ministeren

Det er imidlertid ikke kun Kalundborg Kommune, der har vedtaget kvalitetsstandarder for aflastning, som sætter grænser for, hvor mange døgns aflastning, der tilbydes. Lignende formuleringer findes hos en række andre kommuner.

Herning ændrer standard

Blandt andet Herning Kommune, som i deres kvalitetsstandarder skriver, at der bevilges aflastning ’op til max 120 døgn pr. år.’ Det vil der nu blive lavet om på, efter afgørelsen om Kalundborg.

- Vi vil præcisere, at når der træffes afgørelser om aflastning, så sker det altid efter en individuel og konkret vurdering, siger Ejnar Tang, psykiatri- og handicapchef i Herning.

Han understreger, at det allerede er praksis i dag. Og selv om Kalundborg også havde samme præcisering i de kvalitetsstandarder, som blev underkendt, mener Ejnar Tang ikke, at der er mere at gøre.

- Vi holder fast ved, at vores kvalitetsstandarder skal give borgerne en tydelig besked om, hvad de kan forvente fra Herning Kommune. Men det betyder ikke, at borgere er udelukket for at få mere end det, hvis behovet er der, siger Ejnar Tang.

I Kalundborgs nabokommune Slagelse ændrede man for et årstid siden kvalitetsstandarderne for aflastning fra maksimalt 120 dage om året til 90 dage i forbindelse med en stor sparerunde. Men her mener man ikke, at det skulle være i strid med loven.

- Det er en formulering, vi administrerer efter, og det er det forventningsniveau, som borgeren skal have. Det kan så afvige til både den ene og den anden side. Men vi bruger ikke formuleringen i vores afgørelser, siger kommunens handicapchef Poul Bjergved.

Helt særlige tilfælde

Heller ikke i Rudersdal Kommune mener man, at der er noget galt med kvalitetsstandardens ord om, at der ’med mindre helt særlige omstændigheder gør sig gældende, højst ydes 60 aflastningsdøgn om året.’

- Det er klart, at vi altid følger med i Ankestyrelsens principafgørelser, og hvis de siger, at man ikke må skrive sådan, så må vi fjerne det. Men praksis er også, at vi visiterer til over de 60 døgn, når der er behov for det, siger Lissi Nielsen, psykiatri- og handicapchef i Rudersdal.

Ifølge Tilsynets afgørelse om Kalundborg har det betydning, om et serviceniveau giver mulighed for at udvide aflastningen ud over normen. Men ifølge professor Kirsten Ketscher er det ikke nok, at man i ganske særlige tilfælde vil tilbyde mere, end det en bestemt grænse lægger op til.

- Det mener jeg ikke, er i orden. For det er overhovedet ikke en sondring, som loven opererer med, siger Kirsten Ketscher. 

 

Sådan skriver kommunerne i deres kvalitetsstandarder:

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet