Gladsaxe screener for PCB

I Gladsaxe ser man ingen grund til at vente på en national handlingsplan for PCB-screening. Alle relevante kommunale bygninger tjekkes inden for seks måneder.

Gift

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En tredjedel af Galdsaxe Kommunes bygningsmasse sættes den kommende tid under lup for PCB-forurening. Byrådet har besluttet at afsætte 1,2 millioner kroner.

”Vi vil gerne være på forkant, inden der opstår alt for meget uro på vores arbejdspladser, om de skulle være i risikozonen,” siger bygnings- og energichef Jens Førby.

Det er særligt aktuelt, fordi en stor del af kommunens skoler og daginstitutioner er opført eller udbygget i perioden 1955-1977, hvor brugen af PCB-holdige materialer var udbredt i Danmark.

Screeningens første fase har været at få et overblik over, hvornår bygningerne er opført eller udbygget. Nu er næste trin at få lavet en risikovurdering, som afgør, i hvilke bygninger der skal foretages luftmålinger.

”Vores vedligeholdelsesmedarbejdere kommer på en træningsdag, hvor de instrueres i, hvad de skal være opmærksomme på i forhold til PCB. Det registrerer så bløde furer og andre opmærksomhedspunkter,” siger Jens Førby.

Ikke spildte kræfter

I første omgang er fokus på indeluften. Hvis det skulle vise sig at være tilfælde, hvor Sundhedsstyrelsens aktionsværdier overskrides, så vil kommunen handle, som styrelsens retningslinjer foreskriver. 

”I mange tilfælde vil vi kunne komme under grænseværdier ved at forsegle materialerne eller forbedre ventilationen. Men hvis der er brug for mere gennemgribende og akut handling, så gør vi det,” siger Jens Førby. 

På trods af at KL opfordrer til, at man venter med at screene, til regeringen kommer med en national handlingsplan på området, så er der ingen bekymring i Gladsaxe for, at indsatsen her vil vise sig at være spildt.

”Vi tror ikke på, at de nationale retningslinjer kommer til at gøre vores arbejde spildt. Tværtimod er vores vurdering, at der kommer til at blive opstillet nogle frister for, hvornår vi skal have det gjort. Og så vil vi gerne være på forkant der,” siger Jens Førby.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet