Gadebelysning med ESCO i Middelfart

Middelfart Kommune har som den første i landet indgået en ESCO-aftale om energirenovering, drift og vedligeholdelse på gadebelysningen. Kommunen får renoveret sin gadebelysning og garanti for besparelser.

Energiaftale

Af Michael Nørgaard | [email protected]

Store energibesparelser, trafiksikker belysning og modernisering af gadebelysningen er nogle af de fordele, som  Middelfart får ud af en ny ESCO-aftale som er indgået med EnergiMidt, der vandt opgaven i et EU-udbud. Aftalen løber i 15 år og betyder, at der investeres 30 millioner kroner i gadebelysningen i Middelfart i kontraktperioden, og at gamle armaturer med kviksølv udskiftes med moderne LED-teknologi. 

Den velkendte ESCO-konstruktion kompenserer for kommunernes manglende muligheder for at lave de nødvendige investeringer. Ulempen er, at man som kommunal udbyder ikke selv får den fulde besparelse ved at udfører forbedringerne, og at man kan være bundet til en fast omkostning i en længere årrække. Fordelen er, at man, når man udbyder opgaver i en ESCO-konstruktion, potentielt får rådighed over de bedste kompetencer på fagområdet. Og det er netop en af de ting, som formanden for teknisk udvalg i Middelfart, Niels Bebe (V), frem­hæver.

”Jeg lægger vægt på, at vi får garanti for besparelser og optimering. ESCO på gadebelysningen er en ny konstruktion, så derfor er jeg sikker på, at EnergiMidt vil være topmotiveret til at få det bedste ud af vores aftale. I modsætning til vores andre ESCO-projekter, så er det faktisk EnergiMidt, der foretager investeringerne, som afskrives via besparelserne,” fortæller Niels Bebe, der undrer sig over, at der ikke er andre, der har afprøvet denne konstruktion før. 

Udvalgsformanden fremhæver også den klimagevinst, som opnås via de store energibesparelser. Omregnes denne til landsplan, så er der formentligt tale om et meget stort potentiale for at spare på energien.

Baner vej for innovation

Udgangspunktet er, at kommunens nuværende kontrakt udløber den 1. februar, så man var under alle omstændigheder tvunget til at lave et EU-udbud af opgaven eller løse den selv.

”I forbindelse med udarbejdelse af udbudsmaterialet om en ESCO-kontrakt for vejbelysningen var det ikke lige til at finde en rådgiver, og vi har måttet stykke vores rådgivning sammen af kompetencer fra flere virksomheder,” fortæller Uffe Høybye, der også fremhæver fordelen ved at have anlæg og drift samlet i den samme aftale. Når disse ting tænkes sammen, giver det et helt andet incitament for entreprenøren til at udvikle og optimere løsningen.

Måling af elforbrug

I dag afregner Middelfart elforbruget for gadebelysningen med afsæt i en meget simpel effektberegning, som giver et årligt beregnet forbrug på 3,5 millioner kwh. Men realiteten er, at det kan være et stykke fra det faktiske forbrug – til begge sider. Derfor er ­noget af det første, der sker i Middelfarts nye ESCO-aftale om gadebelysning, at der etableres 120 elmålere, så man kender forbruget i udgangspunktet, når den nye aftale træder i kraft. Forbruget er nemlig et af de parametre i aftalen, der har betydning for om Middelfart sparer penge på den nye aftale. Aftalen forudsætter, at elforbruget reduceres med 30 procent, hvilket finansierer besparelserne. Men udgangspunktet er elprisen i 2011, og dermed sparer Middelfart Kommune alle de prisstigninger, der måtte komme i aftaleperioden på 15 år.  

Trafik- og vejchef Uffe Høybye forventer dog, at forbruget kommer endnu længere ned end de garanterede 30 procents reduktion. 

”LED-teknologien udvikler sig med rivende hast, og formentlig bliver effekten fordoblet i løbet af de næste fem  år, og priserne falder, så incitament og muligheder er optimale. Aftalen betyder, at falder elforbruget yderligere, så tilfalder 50 procent af besparelsen kommunen,” fortæller Uffe Høybye. 

 I udgangspunktet falder kommunens udgifter med 700.000 kr., der bandt anvendes til kabellægninger og udskiftning af gamle træmaster. Hertil kommer altså muligheden for yderligere besparelser på via reduktion i elforbruget.

 

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet